Lista artykułów

Nazwa artykułu
44/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
44/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale
Zamówień Publicznych KG PSP
19.12.2019 więcej
43/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
43/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy inspektor w Biurze Współpracy
Międzynarodowej Komendy Głównej PSP
19.12.2019 więcej
42/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
42/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: specjalista w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP
18.12.2019 więcej
41/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
41/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: Starszy inspektor w Biurze Logistyki Komendy
Głównej PSP
18.12.2019 więcej
40/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
40/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Księgowości i
Sprawozdawczości Biura Finansów KG PSP
12.12.2019 więcej
39/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
39/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej w
celu zastępstwa nieobecnego pracownika na stanowisko: starszego
specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale Zamówień Publicznych
KG PSP
11.12.2019 więcej
38/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
38/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego inspektora w Biurze Kadr i Organizacji
Komendy Głównej PSP
06.12.2019 więcej
37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP
23.10.2019 więcej
36/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
36/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: główny specjalista w Biurze Informatyki i
Łączności KG PSP
22.10.2019 więcej
35/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
35/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Zamówień
Publicznych Biura Finansów KG PSP
22.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się