Lista artykułów

Nazwa artykułu
34/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
34/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego inspektora w Biurze Informatyki i
Łączności KG PSP
22.10.2019 więcej
33/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
33/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej
11.10.2019 więcej
32/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
32/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy specjalista Wydział ds. Szkoleń i Ćwiczeń
Obrony Cywilnej
04.10.2019 więcej
31/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
31/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej w
celu zastępstwa nieobecnego pracownika na stanowisko: starszego
specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale Zamówień Publicznych
KG PSP
26.09.2019 więcej
30/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
30/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: Starszy inspektor wydział Administracyjny Biura
Logistyki w Komendzie Głównej PSP
23.09.2019 więcej
29/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
29/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego inspektora w Biurze Finansów - Wydział
Dotacji dla OSP w KG PSP
16.09.2019 więcej
28/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
28/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty ds. BHP w Biurze Kadr i
Organizacji KG PSP
03.09.2019 więcej
27/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
27/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej w
celu zastępstwa nieobecnego pracownika na stanowisko: starszego
specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale Zamówień Publicznych
KG PSP
02.09.2019 więcej
26/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
26/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: specjalista w Wydziale Infrastruktury i Modernizacji
Biura Logistyki w Komendzie Głównej PSP
02.09.2019 więcej
25/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
25/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: Starszy inspektor wydział Administracyjny Biura
Logistyki w Komendzie Głównej PSP
23.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się