Lista artykułów

Nazwa artykułu
4/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
4/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: inspektor w Gabinecie Komendanta Głównego
08.02.2019 więcej
3/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
3/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego inspektora (ds. obsługi sekretariatu) w
Komendzie Głównej PSP
06.02.2019 więcej
2/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
2/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy inspektor w Biurze Współpracy
Międzynarodowej
30.01.2019 więcej
1/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
1/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy specjalista w Biurze Finansów
08.01.2019 więcej
26/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego inspektora (ds. obsługi sekretariatu) w
Komendzie Głównej PSP
11.12.2018 więcej
25/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
25/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: Główny specjalista w Krajowym Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej
23.11.2018 więcej
24/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
24/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale
Zamówień Publicznych KG PSP
16.10.2018 więcej
23/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
23/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego inspektora
11.09.2018 więcej
22/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
22/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale
Zamówień Publicznych KG PSP
07.09.2018 więcej
21/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
21/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty ds. BHP w Biurze Kadr i
Organizacji KG PSP
31.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się