Lista artykułów

Nazwa artykułu
20/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
20/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Biurze Kadr i Organizacji KG
PSP
30.08.2018 więcej
19/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
19/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale
Zamówień Publicznych KG PSP
13.08.2018 więcej
18/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
18/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy inspektor w Krajowym Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności Komendy Głównej Państwowej
Straży Pożarnej
26.06.2018 więcej
17/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
17/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: Starszego inspektora w Biurze Prawnym
25.06.2018 więcej
16/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
16/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: inspektora w Biurze Finansów - Wydział Dotacji dla
OSP w KG PSP
20.06.2018 więcej
15/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
15/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty w Biurze Kadr i Organizacji KG
PSP
14.06.2018 więcej
14/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
14/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy specjalista w Wydziale Kontroli Biura
Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP
13.06.2018 więcej
13/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
13/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: główny specjalista w Wydziale Kontroli Biura
Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP
12.06.2018 więcej
12/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
12/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale
Zamówień Publicznych KG PSP
12.06.2018 więcej
11/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
11/18 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty na zastępstwo) w Biurze
Prawnym KG PSP
10.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się