Lista artykułów

Nazwa artykułu
15/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
15/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko głównego specjalisty w Biurze Kadr i Organizacji KG
PSP
05.12.2017 więcej
14/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu
14/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Biurze Rozpoznawania
Zagrożeń KG PSP
29.11.2017 więcej
13/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
13/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Kadr KG PSP
10.10.2017 więcej
12/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
12/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: specjalisty w Wydziale Dotacji dla OSP w Biurze
Finansów KG PSP
07.08.2017 więcej
11/17 Ogłoszenie o naborze: starszy specjalista w Gabinecie KG
11/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego
w redakcji Przeglądu Pożarniczego KG PSP
04.08.2017 więcej
10/17 Ogłoszenie o naborze: specjalisty w Biurze Finansów KG PSP
10/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: specjalisty w Biurze Finansów KG PSP
04.08.2017 więcej
9/17 Ogłoszenie o naborze starszego specjalisty w BF
9/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszego specjalisty w Biurze Finansów KG PSP
04.08.2017 więcej
8/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
8/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Kadr KG PSP
25.07.2017 więcej
7/17 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy specjalista
7/17 Ogłoszenie o naborze na stanowisko: starszy specjalista w
Wydziale Zamówień Publicznych w Biurze Finansów KG PSP
01.06.2017 więcej
6/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
6/17 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Wydziale Analiz i Strategii
Kontroli Biura Kontroli, Skarg i Wniosków KG PSP
06.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się