DRUKUJ
2016-09-12

Struktura organizacyjna

Data publikacji : 01.07.2016

Na podstawie Zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

 

Organizacja wewnętrzna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są:

1) Gabinet Komendanta Głównego;

2) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;

3) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;

4) Biuro Logistyki;

5) Biuro Współpracy Międzynarodowej;

6) Biuro Szkolenia;

7) Biuro Informatyki i Łączności;

8) Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

9) Biuro Kadr i Organizacji;

10) Biuro Finansów;

11) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków;

12) Biuro Prawne;

13) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

14) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

W Komendzie Głównej działa redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

 

Gabinet Komendanta Głównego (symbol GK)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Prezydialny;

2) Wydział Prewencji Społecznej;

3) Wydział Planowania i Analiz;

4) Redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”;

5) Zespół Prasowy;

6) Samodzielne stanowiska doradców i radców Komendanta Głównego.

 

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (symbol CKR)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Koordynacji Ratownictwa, w tym stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP;

2) Wydział Planowania Operacyjnego i Analiz;

3) Wydział Odwodów Operacyjnych i Działań Międzynarodowych;

4) Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych;

5) Samodzielne Stanowisko Doradcy Komendanta Głównego;

6) Samodzielne Stanowisko Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby.

 

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (symbol BZ)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Analiz Zagrożeń;

2) Wydział Nadzoru Prewencyjnego;

3) Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

 

Biuro Logistyki (symbol BT)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Logistyki;

2) Wydział Infrastruktury i Modernizacji;

3) Wydział Administracyjny;

4) Wydział Gospodarczy.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (symbol BWM)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Współpracy Międzynarodowej;

2) Sekcja Tłumaczeń.

 

Biuro Szkolenia (symbol BS)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;

2) Wydział Programów, Nadzoru Dydaktycznego i Wydawnictw;

3) Sekcja Kultury Fizycznej.

 

Biuro Informatyki i Łączności (symbol BIŁ)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Systemów Teleinformatycznych;

2) Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.

 

Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (symbol BL)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

2) Wydział Monitorowania i Analiz;

3) Wydział do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej;

4) Wydział Zarządzania Kryzysowego;

5) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;

6) Samodzielne Stanowisko Radcy Komendanta Głównego.

 

Biuro Kadr i Organizacji (symbol BK)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kadr;

2) Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;

3) Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;

4) samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Głównego.

 

Biuro Finansów (symbol BF)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania i Analiz Budżetowych;

2) Wydział Księgowości i Sprawozdawczości;

3) Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych;

4) Wydział Zamówień Publicznych;

5) Wydział Dotacji dla OSP;

6) Sekcja Funduszy Europejskich.

 

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (symbol BKSW)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kontroli;

2) Wydział Analiz i Strategii Kontroli;

3) Wydział Skarg i Wniosków;

4) Sekcja Archiwum Komendy Głównej.

Biuro Prawne (symbol BP)
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (symbol IO)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (symbol SAW)