DRUKUJ
2016-09-13

Rejestry, ewidencje i archiwa. Udostępnianie
danych.

Data publikacji : 10.07.2015
 

W Archiwum Komendy Głównej PSP prowadzi się następujące pomoce ewidencyjne:

·         spisy zdawczo-odbiorcze (ułożone numerycznie, jak i według komórek organizacyjnych),
·         rejestr spisów zdawczo-odbiorczych,
·         księgę nabytków,
·         baza danych „Archiwum 2000”.
Zasób archiwalny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej stanowią akta wytworzone przez:
1. Komendę Główną Straży Pożarnych,
2. Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej,
3. Urząd Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
4. Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,
5. Szkołę Podoficerską Państwowej Straży Pożarnej w Supraślu.
Na dzień 31 stycznia 2006 r. w zasobie archiwalnym znajdowało się około 250 metrów bieżących akt.
Akta znajdujące się w Archiwum Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mogą być udostępnione do celów służbowych, naukowo – badawczych, publicystycznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnienie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym poza resort spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoba przez niego upoważniona.