DRUKUJ
2016-09-13

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15
września 1999 r. w sprawie nadania statutu
Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.


˙