2020-02-26

WWW I BIP KW I SZKÓŁ PSP

KW PSP Białystok

http://www.straz.bialystok.pl/

http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/

KW PSP Gdańsk

http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/

http://kwpspgdansk.ssdip.bip.gov.pl/

KW PSP Gorzów

http://www.straz.gorzow.pl/

http://www.bip.straz.gorzow.pl/

KW PSP Katowice

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/

http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html

KW PSP Kielce

http://www.straz.kielce.pl/

http://bip.straz.kielce.com.pl/

KW PSP Kraków

http://www.straz.krakow.pl/

http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html

KW PSP Lublin

http://www.straz.lublin.pl/

https://kwpsp-lublin.netbip.pl/

KW PSP Łódź

Zintegrowana strona WWW i BIP http://www.straz.lodz.pl/page/ Redakcja BIP: http://www.straz.lodz.pl/page/147,redakcja-bip.html

KW PSP Olsztyn

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/

https://kwpspolsztyn.bip.gov.pl/

KW PSP Opole

http://psp.opole.pl/

http://psp.opole.pl/bip/

KW PSP Poznań

http://www.psp.wlkp.pl/

http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/

KW PSP Rzeszów

http://www.podkarpacie.straz.pl/

http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/

KW PSP Szczecin

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/

http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/

KW PSP Toruń

http://www.kujawy.psp.gov.pl/

http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/

KW PSP Warszawa

http://www.mazowsze.straz.pl/

http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/

KW PSP Wrocław

http://straz.wroclaw.pl/

http://bip.kwpsp.wroc.pl/

SGSP Warszawa

https://www.sgsp.edu.pl/

http://bip.sgsp.edu.pl/

SC PSP Częstochowa

https://www.cspsp.pl

https://cspsp_czestochowa.bip.gov.pl/

SA PSP Kraków

http://www.sapsp.pl/

http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html

SA PSP Poznań

http://www.sapsp.edu.pl/

http://sapsp.edu.pl/strona.php/105

SP PSP Bydgoszcz

http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/

http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się