2016-09-12

Elektroniczna skrzynka podawcza

Data publikacji : 18.04.2014

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

(dla interwejsu WS: /kgpsp/SkrytkaESP

a ze strony www.epuap.gov.pl wybierając kolejno ze strony głównej:

1.Zobacz też: Wszystkie sprawy, które możesz załatwić przy pomocy ePUAP
2.Alfabetyczna lista spraw
3.Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
4.Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę
5.Filtruj
6.W polu Nazwa instytucji wpisać:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
7.Filtruj
8.Wybierz
9.Przejdź do formularza Pismo ogólne)
 

na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
• Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
• Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
• Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
• Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) ODS, ODT
c) XLS
d) CSV
e) TXT
f) GIF, TIF, BMP, JPG
g) PDF
h) ZIP
• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
• Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone