2016-09-12

Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

 
Data publikacji : 20.02.2009
 

Majątek KG PSP

 
Stan majątku na 31.12.2008 rok
 
Ogółem majątek KG PSP    69 509 187,83
 
w tym:
 
- środki trwałe                                          63 403 158,89
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu       2 520 074,95
- wartości niematerialne i prawne                 3 585 953,99
 
Obiekty budowlane siedziby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są własnością Skarbu Państwa przekazane w trwały zarząd Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.