Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
DOLNOŚLĄSKIE Wrocław st. bryg. Adam Konieczny
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
KUJAWSKO-POMORSKIE Toruń nadbryg. Janusz Halak
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
LUBELSKIE Lublin st. bryg. Grzegorz Alinowski
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
LUBUSKIE Gorzów Wlkp. bryg. Patryk Maruszak
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
ŁÓDZKIE Łódź st. bryg. Jarosław Marek Wlazłowski
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
MAŁOPOLSKIE Kraków st. bryg. Marek Wojciech Bębenek
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
MAZOWIECKIE Warszawa st. bryg. Bogdan Łasica
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
OPOLSKIE Opole st. bryg. Krzysztof Kędryk
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
PODKARPACKIE Rzeszów st. bryg. Andrzej Babiec
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
PODLASKIE Białystok nadbryg. Jarosław Wendt
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
15.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się