Lista artykułów

Nazwa artykułu
5/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
5/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego
– redakcja „Przeglądu Pożarniczego” KG PSP
28.01.2020 więcej
4/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
4/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: Starszy inspektor wydział Administracyjny Biura
Logistyki w Komendzie Głównej PSP
27.01.2020 więcej
3/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
3/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Biurze Informatyki i
Łączności KG PSP
27.01.2020 więcej
2/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
2/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy specjalista w Biurze Kontroli, Skarg i
Wniosków Komendy Głównej PSP
17.01.2020 więcej
1/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
1/20 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: specjalista w Biurze Współpracy Międzynarodowej
08.01.2020 więcej
45/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
45/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: Radca Komendanta Głównego w Biurze Finansów KG PSP
20.12.2019 więcej
44/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
44/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: głównego specjalisty w Biurze Finansów w Wydziale
Zamówień Publicznych KG PSP
19.12.2019 więcej
43/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
43/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: starszy inspektor w Biurze Współpracy
Międzynarodowej Komendy Głównej PSP
19.12.2019 więcej
42/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
42/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: specjalista w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP
18.12.2019 więcej
41/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
41/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na
stanowisko: Starszy inspektor w Biurze Logistyki Komendy
Głównej PSP
18.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się