Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-23 07:53:35  Leszek Piekarski

Pole slug zmieniło wartość z 'sprawdzian-potwierdzajacy-samodzielne-podnoszenie-kwalifikacji' na '266597_sprawdzian-potwierdzajacy-samodzielne-podnoszenie-kwalifikacji'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
slugsprawdzian-potwierdzajacy-samodzielne-podnoszenie-kwalifikacji266597_sprawdzian-potwierdzajacy-samodzielne-podnoszenie-kwalifikacji
2019-10-23 07:54:09  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z 'Sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Na podstawie art. 11j ust. 5 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.) informuje się, że sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie. ' na '<p> Sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawc&oacute;w do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Na podstawie art. 11j ust. 5 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z p&oacute;źn. zm.) informuje się, że sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawc&oacute;w do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Komendzie Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
fullSprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Na podstawie art. 11j ust. 5 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.) informuje się, że sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie.

Sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 

Na podstawie art. 11j ust. 5 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.) informuje się, że sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie.

2020-02-25 12:56:47  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-25 15:38:05  Leszek Piekarski

Pole _active zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_active1puste
2019-10-23 07:53:35  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 266597 o nazwie 'Sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji...'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste266597
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteSprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji...
category_idpuste15648
language_idpuste1
shortpusteSprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w KG PSP
fullpusteSprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Na podstawie art. 11j ust. 5 ustawy z dnia z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.) informuje się, że sprawdzian potwierdzający samodzielne podnoszenie kwalifikacji zawodowych dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zostanie przeprowadzony w dniu 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38 w Warszawie.
publishfrompuste2019-10-23 00:00:00
_activepuste1
slugpustesprawdzian-potwierdzajacy-samodzielne-podnoszenie-kwalifikacji

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się