Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-10-23 12:02:38  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 266784 o nazwie '37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste266784
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepuste37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej
category_idpuste112
language_idpuste1
shortpuste37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP
fullpuste

37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP

publishfrompuste2019-10-24 00:00:00
_activepuste1
slugpuste37-19-ogloszenie-o-naborze-czlonka-korpusu-sluzby-cywilnej
2019-10-24 11:19:58  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-01-20 15:23:31  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<p> 37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Gł&oacute;wnego KG PSP</p> ' na '<p> 37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Gł&oacute;wnego KG PSP</p> <ul> <li> Agnieszka Godlewska</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP

37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP

  • Agnieszka Godlewska
2020-01-20 15:25:11  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<p> 37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Gł&oacute;wnego KG PSP</p> <ul> <li> Agnieszka Godlewska</li> </ul> ' na '<p> 37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Gł&oacute;wnego KG PSP</p> <ul> <li> wynik naboru: Agnieszka Godlewska</li> </ul> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP

  • Agnieszka Godlewska

37/19 Ogłoszenie o naborze członka korpusu służby cywilnej na stanowisko: specjalista w Gabinecie Komendanta Głównego KG PSP

  • wynik naboru: Agnieszka Godlewska
2020-02-25 13:32:57  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-25 13:32:58  Leszek Piekarski

Załączono plik 648252

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2792129
user_idpuste1635604
fobject_idpuste648252
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste266784
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się