Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-09-12 12:16:09  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej</h2> <p> ul. Podchorążych 38<br /> 00-463 Warszawa</p> <p> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong>(22)</strong> <strong>523 33 25</strong>, e-mail: <a>kancelaria[at]kgpsp.gov.pl </a><br /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00</p> <p> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong> (22)&nbsp;523 30 61</strong><br /> Biuro Kadr i Organizacji <strong>(22)</strong> <strong>523</strong> <strong>39 41</strong><br /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 34 33</strong><br /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności <strong>(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń <strong>(22) </strong><strong>523 34 30</strong><br /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej <strong>(22)</strong> <strong>523 33 55</strong><br /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w <strong>(22)</strong> <strong>523 34 40</strong><br /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej <strong>(22)</strong> <strong>523 30 26</strong><br /> Biuro Finans&oacute;w<strong> (22) 523 34 67</strong><br /> Biuro Logistyki <strong>(22)</strong> <strong>523 34 36</strong><br /> Biuro Informatyki i Łączności <strong>(22)</strong> <strong>523 31 12</strong><br /> Biuro Prawne <strong>(22)</strong> <strong>523 39 02</strong><br /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych <strong>(22)</strong> <strong>523 39 50</strong><br /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 33 06</strong></p> <p> Godziny pracy: 8.15-16.15</p> <p> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> ' na '<h2> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej</h2> <p> ul. Podchorążych 38<br /> 00-463 Warszawa</p> <p> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong>(22)</strong> <strong>523 33 25</strong>,<br /> e-mail: <a>kancelaria[at]kgpsp.gov.pl </a><br /> e-mail: bip@kgpsp.gov.pl<br /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00</p> <p> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong> (22)&nbsp;523 30 61</strong><br /> Biuro Kadr i Organizacji <strong>(22)</strong> <strong>523</strong> <strong>39 41</strong><br /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 34 33</strong><br /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności <strong>(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń <strong>(22) </strong><strong>523 34 30</strong><br /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej <strong>(22)</strong> <strong>523 33 55</strong><br /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w <strong>(22)</strong> <strong>523 34 40</strong><br /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej <strong>(22)</strong> <strong>523 30 26</strong><br /> Biuro Finans&oacute;w<strong> (22) 523 34 67</strong><br /> Biuro Logistyki <strong>(22)</strong> <strong>523 34 36</strong><br /> Biuro Informatyki i Łączności <strong>(22)</strong> <strong>523 31 12</strong><br /> Biuro Prawne <strong>(22)</strong> <strong>523 39 02</strong><br /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych <strong>(22)</strong> <strong>523 39 50</strong><br /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 33 06</strong></p> <p> Godziny pracy: 8.15-16.15</p> <p> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25,
e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
e-mail: bip@kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

2016-09-12 12:18:26  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej</h2> <p> ul. Podchorążych 38<br /> 00-463 Warszawa</p> <p> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong>(22)</strong> <strong>523 33 25</strong>,<br /> e-mail: <a>kancelaria[at]kgpsp.gov.pl </a><br /> e-mail: bip@kgpsp.gov.pl<br /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00</p> <p> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong> (22)&nbsp;523 30 61</strong><br /> Biuro Kadr i Organizacji <strong>(22)</strong> <strong>523</strong> <strong>39 41</strong><br /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 34 33</strong><br /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności <strong>(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń <strong>(22) </strong><strong>523 34 30</strong><br /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej <strong>(22)</strong> <strong>523 33 55</strong><br /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w <strong>(22)</strong> <strong>523 34 40</strong><br /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej <strong>(22)</strong> <strong>523 30 26</strong><br /> Biuro Finans&oacute;w<strong> (22) 523 34 67</strong><br /> Biuro Logistyki <strong>(22)</strong> <strong>523 34 36</strong><br /> Biuro Informatyki i Łączności <strong>(22)</strong> <strong>523 31 12</strong><br /> Biuro Prawne <strong>(22)</strong> <strong>523 39 02</strong><br /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych <strong>(22)</strong> <strong>523 39 50</strong><br /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 33 06</strong></p> <p> Godziny pracy: 8.15-16.15</p> <p> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> ' na '<h2> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej</h2> <p> ul. Podchorążych 38<br /> 00-463 Warszawa</p> <p> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong>(22)</strong> <strong>523 33 25</strong>,<br /> e-mail: <a>kancelaria[at]kgpsp.gov.pl </a><br /> e-mail: <a href="mailto:bip@kgpsp.gov.pl">bip@kgpsp.gov.pl</a><br /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00</p> <p> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong> (22)&nbsp;523 30 61</strong><br /> Biuro Kadr i Organizacji <strong>(22)</strong> <strong>523</strong> <strong>39 41</strong><br /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 34 33</strong><br /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności <strong>(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń <strong>(22) </strong><strong>523 34 30</strong><br /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej <strong>(22)</strong> <strong>523 33 55</strong><br /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w <strong>(22)</strong> <strong>523 34 40</strong><br /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej <strong>(22)</strong> <strong>523 30 26</strong><br /> Biuro Finans&oacute;w<strong> (22) 523 34 67</strong><br /> Biuro Logistyki <strong>(22)</strong> <strong>523 34 36</strong><br /> Biuro Informatyki i Łączności <strong>(22)</strong> <strong>523 31 12</strong><br /> Biuro Prawne <strong>(22)</strong> <strong>523 39 02</strong><br /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych <strong>(22)</strong> <strong>523 39 50</strong><br /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 33 06</strong></p> <p> Godziny pracy: 8.15-16.15</p> <p> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25,
e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
e-mail: bip@kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25,
e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
e-mail: bip@kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

2020-02-25 12:04:15  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej</h2> <p> ul. Podchorążych 38<br /> 00-463 Warszawa</p> <p> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong>(22)</strong> <strong>523 33 25</strong>,<br /> e-mail: <a>kancelaria[at]kgpsp.gov.pl </a><br /> e-mail: <a href="mailto:bip@kgpsp.gov.pl">bip@kgpsp.gov.pl</a><br /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00</p> <p> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong> (22)&nbsp;523 30 61</strong><br /> Biuro Kadr i Organizacji <strong>(22)</strong> <strong>523</strong> <strong>39 41</strong><br /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 34 33</strong><br /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności <strong>(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń <strong>(22) </strong><strong>523 34 30</strong><br /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej <strong>(22)</strong> <strong>523 33 55</strong><br /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w <strong>(22)</strong> <strong>523 34 40</strong><br /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej <strong>(22)</strong> <strong>523 30 26</strong><br /> Biuro Finans&oacute;w<strong> (22) 523 34 67</strong><br /> Biuro Logistyki <strong>(22)</strong> <strong>523 34 36</strong><br /> Biuro Informatyki i Łączności <strong>(22)</strong> <strong>523 31 12</strong><br /> Biuro Prawne <strong>(22)</strong> <strong>523 39 02</strong><br /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych <strong>(22)</strong> <strong>523 39 50</strong><br /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 33 06</strong></p> <p> Godziny pracy: 8.15-16.15</p> <p> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> ' na '<h2> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej</h2> <p> ul. Podchorążych 38<br /> 00-463 Warszawa</p> <p> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong>(22)</strong> <strong>523 33 25</strong>,<br /> e-mail: <a>kancelaria[at]kgpsp.gov.pl </a><br /> e-mail: <a href="mailto:bip@kgpsp.gov.pl">bip@kgpsp.gov.pl</a><br /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00</p> <p> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong> (22)&nbsp;523 30 61</strong><br /> Biuro Kadr i Organizacji <strong>(22)</strong> <strong>523</strong> <strong>39 41</strong><br /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 34 33</strong><br /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności <strong>(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń <strong>(22) </strong><strong>523 34 30</strong><br /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej <strong>(22)</strong> <strong>523 33 55</strong><br /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w <strong>(22)</strong> <strong>523 34 40</strong><br /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej <strong>(22)</strong> <strong>523 30 26</strong><br /> Biuro Finans&oacute;w<strong> (22) 523 34 67</strong><br /> Biuro Logistyki <strong>(22)</strong> <strong>523 34 36</strong><br /> Biuro Informatyki i Łączności <strong>(22)</strong> <strong>523 31 12</strong><br /> Biuro Prawne <strong>(22)</strong> <strong>523 39 02</strong><br /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych <strong>(22)</strong> <strong>523 39 50</strong><br /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 33 06</strong><br /> Redaktor BIP: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego, lpiekarski@kgpsp.gov.pl, (22) 523 39 67</p> <p> Godziny pracy: 8.15-16.15</p> <p> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25,
e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
e-mail: bip@kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25,
e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
e-mail: bip@kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Redaktor BIP: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego, lpiekarski@kgpsp.gov.pl, (22) 523 39 67

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

2020-02-25 12:11:23  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<h2> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej</h2> <p> ul. Podchorążych 38<br /> 00-463 Warszawa</p> <p> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong>(22)</strong> <strong>523 33 25</strong>,<br /> e-mail: <a>kancelaria[at]kgpsp.gov.pl </a><br /> e-mail: <a href="mailto:bip@kgpsp.gov.pl">bip@kgpsp.gov.pl</a><br /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00</p> <p> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong> (22)&nbsp;523 30 61</strong><br /> Biuro Kadr i Organizacji <strong>(22)</strong> <strong>523</strong> <strong>39 41</strong><br /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 34 33</strong><br /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności <strong>(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń <strong>(22) </strong><strong>523 34 30</strong><br /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej <strong>(22)</strong> <strong>523 33 55</strong><br /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w <strong>(22)</strong> <strong>523 34 40</strong><br /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej <strong>(22)</strong> <strong>523 30 26</strong><br /> Biuro Finans&oacute;w<strong> (22) 523 34 67</strong><br /> Biuro Logistyki <strong>(22)</strong> <strong>523 34 36</strong><br /> Biuro Informatyki i Łączności <strong>(22)</strong> <strong>523 31 12</strong><br /> Biuro Prawne <strong>(22)</strong> <strong>523 39 02</strong><br /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych <strong>(22)</strong> <strong>523 39 50</strong><br /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 33 06</strong><br /> Redaktor BIP: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego, lpiekarski@kgpsp.gov.pl, (22) 523 39 67</p> <p> Godziny pracy: 8.15-16.15</p> <p> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> ' na '<h2> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej</h2> <p> ul. Podchorążych 38<br /> 00-463 Warszawa</p> <p> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong>(22)</strong> <strong>523 33 25</strong>,<br /> e-mail: <a>kancelaria[at]kgpsp.gov.pl </a><br /> e-mail: <a href="mailto:bip@kgpsp.gov.pl">bip@kgpsp.gov.pl</a><br /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00</p> <p> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong> (22)&nbsp;523 30 61</strong><br /> Biuro Kadr i Organizacji <strong>(22)</strong> <strong>523</strong> <strong>39 41</strong><br /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 34 33</strong><br /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności <strong>(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń <strong>(22) </strong><strong>523 34 30</strong><br /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej <strong>(22)</strong> <strong>523 33 55</strong><br /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w <strong>(22)</strong> <strong>523 34 40</strong><br /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej <strong>(22)</strong> <strong>523 30 26</strong><br /> Biuro Finans&oacute;w<strong> (22) 523 34 67</strong><br /> Biuro Logistyki <strong>(22)</strong> <strong>523 34 36</strong><br /> Biuro Informatyki i Łączności <strong>(22)</strong> <strong>523 31 12</strong><br /> Biuro Prawne <strong>(22)</strong> <strong>523 39 02</strong><br /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych <strong>(22)</strong> <strong>523 39 50</strong><br /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong>(22)</strong><strong>&nbsp;523 33 06</strong><br /> Redaktor BIP: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego, lpiekarski[at]kgpsp.gov.pl, (22) 523 39 67</p> <p> Godziny pracy: 8.15-16.15</p> <p> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25,
e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
e-mail: bip@kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Redaktor BIP: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego, lpiekarski@kgpsp.gov.pl, (22) 523 39 67

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25,
e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
e-mail: bip@kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Redaktor BIP: Leszek Piekarski, Gabinet Komendanta Głównego, lpiekarski[at]kgpsp.gov.pl, (22) 523 39 67

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

2016-09-12 11:26:55  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 63901 o nazwie 'Kontakt'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste63901
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteKontakt
category_idpuste111
language_idpuste1
shortpusteKontakt
fullpuste

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

ul. Podchorążych 38
00-463 Warszawa

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria[at]kgpsp.gov.pl
Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06

Godziny pracy: 8.15-16.15

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

publishfrompuste2016-09-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustekontakt

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się