Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-09-12 13:02:50  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> Struktura organizacyjna</h2> </div> </div> <div class="right width3"> &nbsp;</div> <div class="data"> Data publikacji : 01.07.2016</div> <div id="txt"> <p> <strong>Na podstawie Zarządzenia Nr 2 Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej </strong>z dnia 7 czerwca 2016 r. <strong>w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Organizacja wewnętrzna Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p> Kom&oacute;rkami organizacyjnymi Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej są:</p> <p> 1)&nbsp;Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego;</p> <p> 2)&nbsp;Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;</p> <p> 3)&nbsp;Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;</p> <p> 4)&nbsp;Biuro Logistyki;</p> <p> 5)&nbsp;Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej;</p> <p> 6)&nbsp;Biuro Szkolenia;</p> <p> 7)&nbsp;Biuro Informatyki i Łączności;</p> <p> 8)&nbsp;Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;</p> <p> 9)&nbsp;Biuro Kadr i Organizacji;</p> <p> 10)&nbsp;Biuro Finans&oacute;w;</p> <p> 11)&nbsp;Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w;</p> <p> 12)&nbsp;Biuro Prawne;</p> <p> 13)&nbsp;Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;</p> <p> 14)&nbsp;Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.</p> <p> W Komendzie Gł&oacute;wnej działa redakcja czasopisma &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego (symbol GK)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Prezydialny;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Prewencji Społecznej;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Planowania i Analiz;</p> <p> 4)&nbsp;Redakcja czasopisma &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;;</p> <p> 5)&nbsp;Zesp&oacute;ł Prasowy;</p> <p> 6)&nbsp;Samodzielne stanowiska doradc&oacute;w i radc&oacute;w Komendanta Gł&oacute;wnego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (symbol CKR)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Koordynacji Ratownictwa, w tym stanowisko kierowania Komendanta Gł&oacute;wnego PSP;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Planowania Operacyjnego i Analiz;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Odwod&oacute;w Operacyjnych i Działań Międzynarodowych;</p> <p> 4)&nbsp;Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych;</p> <p> 5)&nbsp;Samodzielne Stanowisko Doradcy Komendanta Gł&oacute;wnego;</p> <p> 6)&nbsp;Samodzielne Stanowisko Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (symbol BZ)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Analiz Zagrożeń;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Nadzoru Prewencyjnego;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Logistyki (symbol BT)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Logistyki;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Infrastruktury i Modernizacji;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Administracyjny;</p> <p> 4)&nbsp;Wydział Gospodarczy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej (symbol BWM)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej;</p> <p> 2)&nbsp;Sekcja Tłumaczeń.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Szkolenia (symbol BS)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Program&oacute;w, Nadzoru Dydaktycznego i Wydawnictw;</p> <p> 3)&nbsp;Sekcja Kultury Fizycznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Informatyki i Łączności (symbol BIŁ)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział System&oacute;w Teleinformatycznych;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Bezpieczeństwa System&oacute;w Teleinformatycznych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (symbol BL)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Monitorowania i Analiz;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej;</p> <p> 4)&nbsp;Wydział Zarządzania Kryzysowego;</p> <p> 5)&nbsp;Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;</p> <p> 6)&nbsp;Samodzielne Stanowisko Radcy Komendanta Gł&oacute;wnego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Kadr i Organizacji (symbol BK)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Kadr;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;</p> <p> 4)&nbsp;samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Gł&oacute;wnego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Finans&oacute;w (symbol BF)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Planowania i Analiz Budżetowych;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Księgowości i Sprawozdawczości;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych;</p> <p> 4)&nbsp;Wydział Zam&oacute;wień Publicznych;</p> <p> 5)&nbsp;Wydział Dotacji dla OSP;</p> <p> 6)&nbsp;Sekcja Funduszy Europejskich.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w (symbol BKSW)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Kontroli;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Analiz i Strategii Kontroli;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Skarg i Wniosk&oacute;w;</p> <p> 4)&nbsp;Sekcja Archiwum Komendy Gł&oacute;wnej.</p> <p> <strong>Biuro Prawne (symbol BP)</strong><br /> <strong>Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (symbol IO)</strong><br /> <strong>Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (symbol SAW)</strong></p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 01.07.2016</span></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> <strong>Na podstawie Zarządzenia Nr 2 Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej </strong>z dnia 7 czerwca 2016 r. <strong>w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej:</strong></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Organizacja wewnętrzna Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej</strong></p> <p> Kom&oacute;rkami organizacyjnymi Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej są:</p> <p> 1)&nbsp;Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego;</p> <p> 2)&nbsp;Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;</p> <p> 3)&nbsp;Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;</p> <p> 4)&nbsp;Biuro Logistyki;</p> <p> 5)&nbsp;Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej;</p> <p> 6)&nbsp;Biuro Szkolenia;</p> <p> 7)&nbsp;Biuro Informatyki i Łączności;</p> <p> 8)&nbsp;Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;</p> <p> 9)&nbsp;Biuro Kadr i Organizacji;</p> <p> 10)&nbsp;Biuro Finans&oacute;w;</p> <p> 11)&nbsp;Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w;</p> <p> 12)&nbsp;Biuro Prawne;</p> <p> 13)&nbsp;Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;</p> <p> 14)&nbsp;Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.</p> <p> W Komendzie Gł&oacute;wnej działa redakcja czasopisma &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego (symbol GK)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Prezydialny;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Prewencji Społecznej;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Planowania i Analiz;</p> <p> 4)&nbsp;Redakcja czasopisma &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;;</p> <p> 5)&nbsp;Zesp&oacute;ł Prasowy;</p> <p> 6)&nbsp;Samodzielne stanowiska doradc&oacute;w i radc&oacute;w Komendanta Gł&oacute;wnego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (symbol CKR)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Koordynacji Ratownictwa, w tym stanowisko kierowania Komendanta Gł&oacute;wnego PSP;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Planowania Operacyjnego i Analiz;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Odwod&oacute;w Operacyjnych i Działań Międzynarodowych;</p> <p> 4)&nbsp;Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych;</p> <p> 5)&nbsp;Samodzielne Stanowisko Doradcy Komendanta Gł&oacute;wnego;</p> <p> 6)&nbsp;Samodzielne Stanowisko Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (symbol BZ)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Analiz Zagrożeń;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Nadzoru Prewencyjnego;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Logistyki (symbol BT)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Logistyki;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Infrastruktury i Modernizacji;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Administracyjny;</p> <p> 4)&nbsp;Wydział Gospodarczy.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej (symbol BWM)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej;</p> <p> 2)&nbsp;Sekcja Tłumaczeń.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Szkolenia (symbol BS)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Program&oacute;w, Nadzoru Dydaktycznego i Wydawnictw;</p> <p> 3)&nbsp;Sekcja Kultury Fizycznej.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Informatyki i Łączności (symbol BIŁ)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział System&oacute;w Teleinformatycznych;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Bezpieczeństwa System&oacute;w Teleinformatycznych.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (symbol BL)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Monitorowania i Analiz;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej;</p> <p> 4)&nbsp;Wydział Zarządzania Kryzysowego;</p> <p> 5)&nbsp;Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;</p> <p> 6)&nbsp;Samodzielne Stanowisko Radcy Komendanta Gł&oacute;wnego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Kadr i Organizacji (symbol BK)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Kadr;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;</p> <p> 4)&nbsp;samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Gł&oacute;wnego.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Finans&oacute;w (symbol BF)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Planowania i Analiz Budżetowych;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Księgowości i Sprawozdawczości;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych;</p> <p> 4)&nbsp;Wydział Zam&oacute;wień Publicznych;</p> <p> 5)&nbsp;Wydział Dotacji dla OSP;</p> <p> 6)&nbsp;Sekcja Funduszy Europejskich.</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w (symbol BKSW)</strong></p> <p> W skład Biura wchodzą:</p> <p> 1)&nbsp;Wydział Kontroli;</p> <p> 2)&nbsp;Wydział Analiz i Strategii Kontroli;</p> <p> 3)&nbsp;Wydział Skarg i Wniosk&oacute;w;</p> <p> 4)&nbsp;Sekcja Archiwum Komendy Gł&oacute;wnej.</p> <p> <strong>Biuro Prawne (symbol BP)</strong><br /> <strong>Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (symbol IO)</strong><br /> <strong>Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (symbol SAW)</strong></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Struktura organizacyjna

 
Data publikacji : 01.07.2016

Na podstawie Zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

 

Organizacja wewnętrzna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są:

1) Gabinet Komendanta Głównego;

2) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;

3) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;

4) Biuro Logistyki;

5) Biuro Współpracy Międzynarodowej;

6) Biuro Szkolenia;

7) Biuro Informatyki i Łączności;

8) Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

9) Biuro Kadr i Organizacji;

10) Biuro Finansów;

11) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków;

12) Biuro Prawne;

13) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

14) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

W Komendzie Głównej działa redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

 

Gabinet Komendanta Głównego (symbol GK)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Prezydialny;

2) Wydział Prewencji Społecznej;

3) Wydział Planowania i Analiz;

4) Redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”;

5) Zespół Prasowy;

6) Samodzielne stanowiska doradców i radców Komendanta Głównego.

 

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (symbol CKR)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Koordynacji Ratownictwa, w tym stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP;

2) Wydział Planowania Operacyjnego i Analiz;

3) Wydział Odwodów Operacyjnych i Działań Międzynarodowych;

4) Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych;

5) Samodzielne Stanowisko Doradcy Komendanta Głównego;

6) Samodzielne Stanowisko Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby.

 

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (symbol BZ)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Analiz Zagrożeń;

2) Wydział Nadzoru Prewencyjnego;

3) Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

 

Biuro Logistyki (symbol BT)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Logistyki;

2) Wydział Infrastruktury i Modernizacji;

3) Wydział Administracyjny;

4) Wydział Gospodarczy.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (symbol BWM)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Współpracy Międzynarodowej;

2) Sekcja Tłumaczeń.

 

Biuro Szkolenia (symbol BS)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;

2) Wydział Programów, Nadzoru Dydaktycznego i Wydawnictw;

3) Sekcja Kultury Fizycznej.

 

Biuro Informatyki i Łączności (symbol BIŁ)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Systemów Teleinformatycznych;

2) Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.

 

Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (symbol BL)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

2) Wydział Monitorowania i Analiz;

3) Wydział do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej;

4) Wydział Zarządzania Kryzysowego;

5) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;

6) Samodzielne Stanowisko Radcy Komendanta Głównego.

 

Biuro Kadr i Organizacji (symbol BK)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kadr;

2) Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;

3) Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;

4) samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Głównego.

 

Biuro Finansów (symbol BF)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania i Analiz Budżetowych;

2) Wydział Księgowości i Sprawozdawczości;

3) Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych;

4) Wydział Zamówień Publicznych;

5) Wydział Dotacji dla OSP;

6) Sekcja Funduszy Europejskich.

 

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (symbol BKSW)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kontroli;

2) Wydział Analiz i Strategii Kontroli;

3) Wydział Skarg i Wniosków;

4) Sekcja Archiwum Komendy Głównej.

Biuro Prawne (symbol BP)
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (symbol IO)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (symbol SAW)

Data publikacji : 01.07.2016

Na podstawie Zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

 

Organizacja wewnętrzna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są:

1) Gabinet Komendanta Głównego;

2) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;

3) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;

4) Biuro Logistyki;

5) Biuro Współpracy Międzynarodowej;

6) Biuro Szkolenia;

7) Biuro Informatyki i Łączności;

8) Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

9) Biuro Kadr i Organizacji;

10) Biuro Finansów;

11) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków;

12) Biuro Prawne;

13) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

14) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

W Komendzie Głównej działa redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

 

Gabinet Komendanta Głównego (symbol GK)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Prezydialny;

2) Wydział Prewencji Społecznej;

3) Wydział Planowania i Analiz;

4) Redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”;

5) Zespół Prasowy;

6) Samodzielne stanowiska doradców i radców Komendanta Głównego.

 

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (symbol CKR)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Koordynacji Ratownictwa, w tym stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP;

2) Wydział Planowania Operacyjnego i Analiz;

3) Wydział Odwodów Operacyjnych i Działań Międzynarodowych;

4) Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych;

5) Samodzielne Stanowisko Doradcy Komendanta Głównego;

6) Samodzielne Stanowisko Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby.

 

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (symbol BZ)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Analiz Zagrożeń;

2) Wydział Nadzoru Prewencyjnego;

3) Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

 

Biuro Logistyki (symbol BT)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Logistyki;

2) Wydział Infrastruktury i Modernizacji;

3) Wydział Administracyjny;

4) Wydział Gospodarczy.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (symbol BWM)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Współpracy Międzynarodowej;

2) Sekcja Tłumaczeń.

 

Biuro Szkolenia (symbol BS)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;

2) Wydział Programów, Nadzoru Dydaktycznego i Wydawnictw;

3) Sekcja Kultury Fizycznej.

 

Biuro Informatyki i Łączności (symbol BIŁ)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Systemów Teleinformatycznych;

2) Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.

 

Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (symbol BL)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

2) Wydział Monitorowania i Analiz;

3) Wydział do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej;

4) Wydział Zarządzania Kryzysowego;

5) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;

6) Samodzielne Stanowisko Radcy Komendanta Głównego.

 

Biuro Kadr i Organizacji (symbol BK)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kadr;

2) Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;

3) Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;

4) samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Głównego.

 

Biuro Finansów (symbol BF)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania i Analiz Budżetowych;

2) Wydział Księgowości i Sprawozdawczości;

3) Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych;

4) Wydział Zamówień Publicznych;

5) Wydział Dotacji dla OSP;

6) Sekcja Funduszy Europejskich.

 

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (symbol BKSW)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kontroli;

2) Wydział Analiz i Strategii Kontroli;

3) Wydział Skarg i Wniosków;

4) Sekcja Archiwum Komendy Głównej.

Biuro Prawne (symbol BP)
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (symbol IO)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (symbol SAW)

2020-02-25 12:47:15  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-09-12 13:00:10  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 63923 o nazwie 'Struktura organizacyjna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste63923
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteStruktura organizacyjna
category_idpuste114
language_idpuste1
shortpusteStruktura organizacyjna
fullpuste

Struktura organizacyjna

 
Data publikacji : 01.07.2016

Na podstawie Zarządzenia Nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej:

 

Organizacja wewnętrzna Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są:

1) Gabinet Komendanta Głównego;

2) Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;

3) Biuro Rozpoznawania Zagrożeń;

4) Biuro Logistyki;

5) Biuro Współpracy Międzynarodowej;

6) Biuro Szkolenia;

7) Biuro Informatyki i Łączności;

8) Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

9) Biuro Kadr i Organizacji;

10) Biuro Finansów;

11) Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków;

12) Biuro Prawne;

13) Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych;

14) Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego.

W Komendzie Głównej działa redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”.

 

Gabinet Komendanta Głównego (symbol GK)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Prezydialny;

2) Wydział Prewencji Społecznej;

3) Wydział Planowania i Analiz;

4) Redakcja czasopisma „Przegląd Pożarniczy”;

5) Zespół Prasowy;

6) Samodzielne stanowiska doradców i radców Komendanta Głównego.

 

Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (symbol CKR)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Koordynacji Ratownictwa, w tym stanowisko kierowania Komendanta Głównego PSP;

2) Wydział Planowania Operacyjnego i Analiz;

3) Wydział Odwodów Operacyjnych i Działań Międzynarodowych;

4) Wydział Przetwarzania Danych Operacyjnych;

5) Samodzielne Stanowisko Doradcy Komendanta Głównego;

6) Samodzielne Stanowisko Koordynator Ratownictwa Medycznego Służby.

 

Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (symbol BZ)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Analiz Zagrożeń;

2) Wydział Nadzoru Prewencyjnego;

3) Wydział Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.

 

Biuro Logistyki (symbol BT)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Logistyki;

2) Wydział Infrastruktury i Modernizacji;

3) Wydział Administracyjny;

4) Wydział Gospodarczy.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej (symbol BWM)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Współpracy Międzynarodowej;

2) Sekcja Tłumaczeń.

 

Biuro Szkolenia (symbol BS)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Organizacji Kształcenia, Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego;

2) Wydział Programów, Nadzoru Dydaktycznego i Wydawnictw;

3) Sekcja Kultury Fizycznej.

 

Biuro Informatyki i Łączności (symbol BIŁ)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Systemów Teleinformatycznych;

2) Wydział Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych.

 

Biuro do spraw Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (symbol BL)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej;

2) Wydział Monitorowania i Analiz;

3) Wydział do spraw Szkoleń i Ćwiczeń Obrony Cywilnej;

4) Wydział Zarządzania Kryzysowego;

5) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego;

6) Samodzielne Stanowisko Radcy Komendanta Głównego.

 

Biuro Kadr i Organizacji (symbol BK)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kadr;

2) Wydział Spraw Osobowych i Socjalnych;

3) Wydział ds. BHP i Profilaktyki Zdrowotnej;

4) samodzielne stanowiska w dyspozycji Komendanta Głównego.

 

Biuro Finansów (symbol BF)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Planowania i Analiz Budżetowych;

2) Wydział Księgowości i Sprawozdawczości;

3) Wydział Płac i Rozliczeń Finansowych;

4) Wydział Zamówień Publicznych;

5) Wydział Dotacji dla OSP;

6) Sekcja Funduszy Europejskich.

 

Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (symbol BKSW)

W skład Biura wchodzą:

1) Wydział Kontroli;

2) Wydział Analiz i Strategii Kontroli;

3) Wydział Skarg i Wniosków;

4) Sekcja Archiwum Komendy Głównej.

Biuro Prawne (symbol BP)
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (symbol IO)
Samodzielne Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego (symbol SAW)

publishfrompuste2016-09-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustestruktura-organizacyjna

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się