Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2020-02-25 12:48:12  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-25 16:00:29  Leszek Piekarski

Pole _active zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_active1puste
2016-09-12 13:11:57  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 63928 o nazwie 'Struktura własnościowa i majątek'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste63928
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteStruktura własnościowa i majątek
category_idpuste138
language_idpuste1
shortpusteStruktura własnościowa i majątek
fullpuste

Struktura własnościowa i majątek

 
Data publikacji : 20.02.2009
 

Majątek KG PSP

 
Stan majątku na 31.12.2008 rok
 
Ogółem majątek KG PSP    69 509 187,83
 
w tym:
 
- środki trwałe                                          63 403 158,89
- pozostałe środki trwałe w użytkowaniu       2 520 074,95
- wartości niematerialne i prawne                 3 585 953,99
 
Obiekty budowlane siedziby Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej są własnością Skarbu Państwa przekazane w trwały zarząd Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
 
publishfrompuste2016-09-12 00:00:00
_activepuste1
slugpustestruktura-wlasnosciowa-i-majatek

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się