Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-05-21 10:12:45  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 18.04.2014</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> <b>Elektroniczna Skrzynka Podawcza</b></div> <div> <h3> &nbsp;</h3> </div> <div id="txt"> <p> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą</p> <p> (dla interwejsu WS: /kgpsp/SkrytkaESP</p> <p> a ze strony <a href="http://www.epuap.gov.pl/">www.epuap.gov.pl</a>&nbsp;wybierając kolejno ze strony gł&oacute;wnej:</p> <p> 1.Zobacz też: Wszystkie sprawy, kt&oacute;re możesz załatwić przy pomocy ePUAP<br /> 2.Alfabetyczna lista spraw<br /> 3.Skargi, wnioski, zapytania do urzędu<br /> 4.Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę<br /> 5.Filtruj<br /> 6.W polu Nazwa instytucji wpisać:&nbsp; Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej<br /> 7.Filtruj<br /> 8.Wybierz<br /> 9.Przejdź do formularza Pismo og&oacute;lne)<br /> &nbsp;</p> <p> na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokument&oacute;w elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Gł&oacute;wnej&nbsp;Państwowej Straży Pożarnej&nbsp;konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.</p> <p> 1) Metody dostarczania dokument&oacute;w elektronicznych do Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej:<br /> &bull; Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.<br /> &bull; Złożenie dokument&oacute;w w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Og&oacute;lnej KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:<br /> a) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0<br /> b) Płyta CD-RW<br /> Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.</p> <p> 2) Wymagania dla dokument&oacute;w elektronicznych dostarczanych do Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej:<br /> &bull; Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym<br /> &bull; Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:<br /> a) DOC, RTF<br /> b) ODS, ODT<br /> c) XLS<br /> d) CSV<br /> e) TXT<br /> f) GIF, TIF, BMP, JPG<br /> g) PDF<br /> h) ZIP<br /> &bull; Wielkość wszystkich załącznik&oacute;w dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.<br /> &bull; Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone</p> </div> ' na '<p> Komenda Gł&oacute;wna Straży Pożarnej&nbsp; uruchomiła&nbsp;<a href="https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/kgpsp">Elektroniczną Skrzynkę Podawczą</a>&nbsp;na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokument&oacute;w elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Gł&oacute;wnej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.<br /> <br /> 1) Metody dostarczania dokument&oacute;w elektronicznych do Komendy Gł&oacute;wnej Policji:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres gabinetkgp@policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokument&oacute;w tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Złożenie dokument&oacute;w w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie na następujących nośnikach danych:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dyskietka 1,44 MB<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Płyta CD-RW<br /> Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.<br /> &nbsp;<br /> 2) Wymagania dla dokument&oacute;w elektronicznych dostarczanych do Komendy Gł&oacute;wnej Policji:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;DOC, RTF<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ODS, ODT<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;XLS<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;CSV<br /> e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;TXT<br /> f)&nbsp;&nbsp; &nbsp;GIF, TIF, BMP, JPG<br /> g)&nbsp;&nbsp; &nbsp;PDF<br /> h)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZIP<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wielkość wszystkich załącznik&oacute;w dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Data publikacji : 18.04.2014

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

(dla interwejsu WS: /kgpsp/SkrytkaESP

a ze strony www.epuap.gov.pl wybierając kolejno ze strony głównej:

1.Zobacz też: Wszystkie sprawy, które możesz załatwić przy pomocy ePUAP
2.Alfabetyczna lista spraw
3.Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
4.Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę
5.Filtruj
6.W polu Nazwa instytucji wpisać:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
7.Filtruj
8.Wybierz
9.Przejdź do formularza Pismo ogólne)
 

na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
• Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
• Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
• Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
• Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) ODS, ODT
c) XLS
d) CSV
e) TXT
f) GIF, TIF, BMP, JPG
g) PDF
h) ZIP
• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
• Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Komenda Główna Straży Pożarnej  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Policji:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres gabinetkgp@policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Policji:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

2019-05-21 10:17:12  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Komenda Gł&oacute;wna Straży Pożarnej&nbsp; uruchomiła&nbsp;<a href="https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/kgpsp">Elektroniczną Skrzynkę Podawczą</a>&nbsp;na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokument&oacute;w elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Gł&oacute;wnej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.<br /> <br /> 1) Metody dostarczania dokument&oacute;w elektronicznych do Komendy Gł&oacute;wnej Policji:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres gabinetkgp@policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokument&oacute;w tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Złożenie dokument&oacute;w w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie na następujących nośnikach danych:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dyskietka 1,44 MB<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Płyta CD-RW<br /> Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.<br /> &nbsp;<br /> 2) Wymagania dla dokument&oacute;w elektronicznych dostarczanych do Komendy Gł&oacute;wnej Policji:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;DOC, RTF<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ODS, ODT<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;XLS<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;CSV<br /> e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;TXT<br /> f)&nbsp;&nbsp; &nbsp;GIF, TIF, BMP, JPG<br /> g)&nbsp;&nbsp; &nbsp;PDF<br /> h)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZIP<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wielkość wszystkich załącznik&oacute;w dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone</p> ' na '<p> Komenda Gł&oacute;wna Straży Pożarnej&nbsp; uruchomiła&nbsp;<a href="https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/kgpsp">Elektroniczną Skrzynkę Podawczą</a>&nbsp;na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokument&oacute;w elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Gł&oacute;wnej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.<br /> <br /> 1) Metody dostarczania dokument&oacute;w elektronicznych do Komendy Gł&oacute;wnej Policji:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">kancelaria[at]kgpsp.gov.pl&nbsp;</a>&nbsp;. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokument&oacute;w tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Złożenie dokument&oacute;w w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dyskietka 1,44 MB<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Płyta CD-RW<br /> Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.<br /> &nbsp;<br /> 2) Wymagania dla dokument&oacute;w elektronicznych dostarczanych do Komendy Gł&oacute;wnej Straży Pożarnej:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;DOC, RTF<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ODS, ODT<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;XLS<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;CSV<br /> e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;TXT<br /> f)&nbsp;&nbsp; &nbsp;GIF, TIF, BMP, JPG<br /> g)&nbsp;&nbsp; &nbsp;PDF<br /> h)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZIP<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wielkość wszystkich załącznik&oacute;w dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Główna Straży Pożarnej  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Policji:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres gabinetkgp@policja.gov.pl . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KGP przy ul. Puławskiej 148/150 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Policji:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Komenda Główna Straży Pożarnej  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Policji:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kancelaria[at]kgpsp.gov.pl  . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Straży Pożarnej:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

2019-05-21 10:18:14  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Komenda Gł&oacute;wna Straży Pożarnej&nbsp; uruchomiła&nbsp;<a href="https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/kgpsp">Elektroniczną Skrzynkę Podawczą</a>&nbsp;na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokument&oacute;w elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Gł&oacute;wnej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.<br /> <br /> 1) Metody dostarczania dokument&oacute;w elektronicznych do Komendy Gł&oacute;wnej Policji:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">kancelaria[at]kgpsp.gov.pl&nbsp;</a>&nbsp;. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokument&oacute;w tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Złożenie dokument&oacute;w w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dyskietka 1,44 MB<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Płyta CD-RW<br /> Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.<br /> &nbsp;<br /> 2) Wymagania dla dokument&oacute;w elektronicznych dostarczanych do Komendy Gł&oacute;wnej Straży Pożarnej:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;DOC, RTF<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ODS, ODT<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;XLS<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;CSV<br /> e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;TXT<br /> f)&nbsp;&nbsp; &nbsp;GIF, TIF, BMP, JPG<br /> g)&nbsp;&nbsp; &nbsp;PDF<br /> h)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZIP<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wielkość wszystkich załącznik&oacute;w dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone</p> ' na '<p> Komenda Gł&oacute;wna Straży Pożarnej&nbsp; uruchomiła&nbsp;<a href="https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/kgpsp">Elektroniczną Skrzynkę Podawczą</a>&nbsp;na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokument&oacute;w elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Gł&oacute;wnej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.<br /> <br /> 1) Metody dostarczania dokument&oacute;w elektronicznych do Komendy Gł&oacute;wnej Policji:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">kancelaria[at]kgpsp.gov.pl&nbsp;</a>&nbsp;. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokument&oacute;w tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Złożenie dokument&oacute;w w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dyskietka 1,44 MB<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Płyta CD-RW<br /> Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.<br /> &nbsp;<br /> 2) Wymagania dla dokument&oacute;w elektronicznych dostarczanych do Komendy Gł&oacute;wnej Straży Pożarnej:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;DOC, RTF<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ODS, ODT<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;XLS<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;CSV<br /> e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;TXT<br /> f)&nbsp;&nbsp; &nbsp;GIF, TIF, BMP, JPG<br /> g)&nbsp;&nbsp; &nbsp;PDF<br /> h)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZIP<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wielkość wszystkich załącznik&oacute;w dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Główna Straży Pożarnej  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Policji konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Policji:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kancelaria[at]kgpsp.gov.pl  . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Straży Pożarnej:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Komenda Główna Straży Pożarnej  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Policji:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kancelaria[at]kgpsp.gov.pl  . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Straży Pożarnej:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

2019-05-21 10:19:32  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Komenda Gł&oacute;wna Straży Pożarnej&nbsp; uruchomiła&nbsp;<a href="https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/kgpsp">Elektroniczną Skrzynkę Podawczą</a>&nbsp;na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokument&oacute;w elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Gł&oacute;wnej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.<br /> <br /> 1) Metody dostarczania dokument&oacute;w elektronicznych do Komendy Gł&oacute;wnej Policji:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">kancelaria[at]kgpsp.gov.pl&nbsp;</a>&nbsp;. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokument&oacute;w tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Złożenie dokument&oacute;w w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dyskietka 1,44 MB<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Płyta CD-RW<br /> Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.<br /> &nbsp;<br /> 2) Wymagania dla dokument&oacute;w elektronicznych dostarczanych do Komendy Gł&oacute;wnej Straży Pożarnej:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;DOC, RTF<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ODS, ODT<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;XLS<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;CSV<br /> e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;TXT<br /> f)&nbsp;&nbsp; &nbsp;GIF, TIF, BMP, JPG<br /> g)&nbsp;&nbsp; &nbsp;PDF<br /> h)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZIP<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wielkość wszystkich załącznik&oacute;w dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone</p> ' na '<p> Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej&nbsp; uruchomiła&nbsp;<a href="https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/kgpsp">Elektroniczną Skrzynkę Podawczą</a>&nbsp;na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokument&oacute;w elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.<br /> <br /> 1) Metody dostarczania dokument&oacute;w elektronicznych do Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Strazy Pożarnej:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres&nbsp;<a style="box-sizing: border-box; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;">kancelaria[at]kgpsp.gov.pl&nbsp;</a>&nbsp;. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokument&oacute;w tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Złożenie dokument&oacute;w w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dyskietka 1,44 MB<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;Płyta CD-RW<br /> Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.<br /> &nbsp;<br /> 2) Wymagania dla dokument&oacute;w elektronicznych dostarczanych do Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej:<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Akceptowalne formaty załącznik&oacute;w to:<br /> a)&nbsp;&nbsp; &nbsp;DOC, RTF<br /> b)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ODS, ODT<br /> c)&nbsp;&nbsp; &nbsp;XLS<br /> d)&nbsp;&nbsp; &nbsp;CSV<br /> e)&nbsp;&nbsp; &nbsp;TXT<br /> f)&nbsp;&nbsp; &nbsp;GIF, TIF, BMP, JPG<br /> g)&nbsp;&nbsp; &nbsp;PDF<br /> h)&nbsp;&nbsp; &nbsp;ZIP<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Wielkość wszystkich załącznik&oacute;w dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Komenda Główna Straży Pożarnej  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Policji:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kancelaria[at]kgpsp.gov.pl  . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Straży Pożarnej:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej  uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Państwowej Strazy Pożarnej:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres kancelaria[at]kgpsp.gov.pl  . Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.15-16.15 na Biurze Przepustek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a)    Dyskietka 1,44 MB
b)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)    GIF, TIF, BMP, JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

2019-06-10 14:04:37  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-25 12:49:24  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-09-12 14:08:35  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 63942 o nazwie 'Elektroniczna skrzynka podawcza'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste63942
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteElektroniczna skrzynka podawcza
category_idpuste15650
language_idpuste1
shortpusteElektroniczna skrzynka podawcza
fullpuste

Data publikacji : 18.04.2014

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą

(dla interwejsu WS: /kgpsp/SkrytkaESP

a ze strony www.epuap.gov.pl wybierając kolejno ze strony głównej:

1.Zobacz też: Wszystkie sprawy, które możesz załatwić przy pomocy ePUAP
2.Alfabetyczna lista spraw
3.Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
4.Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę
5.Filtruj
6.W polu Nazwa instytucji wpisać:  Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej
7.Filtruj
8.Wybierz
9.Przejdź do formularza Pismo ogólne)
 

na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
• Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
• Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Kancelarii Ogólnej KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
a) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b) Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej:
• Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
• Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) ODS, ODT
c) XLS
d) CSV
e) TXT
f) GIF, TIF, BMP, JPG
g) PDF
h) ZIP
• Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
• Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

publishfrompuste2016-09-12 00:00:00
_activepuste1
slugpusteelektroniczna-skrzynka-podawcza

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się