Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-09-12 14:19:28  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 63944 o nazwie 'Audyt wewnętrzny'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste63944
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteAudyt wewnętrzny
category_idpuste15651
language_idpuste1
shortpusteAudyt wewnętrzny
fullpuste

Audyt wewnętrzny

publishfrompuste2016-09-12 00:00:00
_activepuste1
slugpusteaudyt-wewnetrzny
2016-09-12 14:20:49  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-01-21 08:22:40  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-01-21 08:27:42  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-01-21 08:32:59  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 169407

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791840
user_idpuste1635604
fobject_idpuste169407
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 169413

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791841
user_idpuste1635604
fobject_idpuste169413
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 169416

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791842
user_idpuste1635604
fobject_idpuste169416
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 169422

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791843
user_idpuste1635604
fobject_idpuste169422
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497374

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791844
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497374
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497376

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791845
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497376
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497377

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791846
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497377
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497378

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791847
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497378
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497379

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791848
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497379
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497380

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791849
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497380
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497383

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791850
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497383
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497384

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791851
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497384
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497385

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791852
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497385
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
2020-02-25 12:49:41  Leszek Piekarski

Załączono plik 497386

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2791853
user_idpuste1635604
fobject_idpuste497386
resource_idpuste1216
modelpusteArticle
foreign_idpuste63944
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się