Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-09-13 08:47:50  Leszek Piekarski

Pole slug zmieniło wartość z 'informacja-dla-osob-korzystajacych-z-j-migowego' na '63977_informacja-dla-osob-korzystajacych-z-j-migowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
sluginformacja-dla-osob-korzystajacych-z-j-migowego63977_informacja-dla-osob-korzystajacych-z-j-migowego
2016-09-13 08:48:53  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</h2> </div> </div> <div class="right width3"> &nbsp;</div> <div class="data"> Data publikacji : 09.03.2016</div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 09.03.2016</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

 
Data publikacji : 09.03.2016
 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Data publikacji : 09.03.2016

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

2018-02-12 14:06:54  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 09.03.2016</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 09.03.2016</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> <p> -------------------------------------------</p> Osoby niedosłyszące mają możliwość komunikowana się z urzędem, jakim jest Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej, korzystając z poczty elektronicznej &ndash; kancelaria@kgpsp.gov.pl lub poprzez formularz kontaktowy.<br /> Informacja o obu tych formach komunikacji dostępna jest na naszej stronie internetowej www.straz.gov.pl, w zakładce &bdquo;Kontakt&rdquo;.<br /> Kontakt z Komendą Gł&oacute;wną PSP odbywać się może r&oacute;wnież za pomocą faksu (numery faks&oacute;w do poszczeg&oacute;lnych biur komendy są także dostępne na WWW).<br /> Jednocześnie informuję, że witryna internetowa Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl spełnia wymagania WCAG 2.0, a ponadto została wyr&oacute;żniona Certyfikatem SERWIS BEZ BARIER, co oznacza, że otrzymała pozytywny wynik audytu dostępności cyfrowej.<br /> Co do ewentualnego spotkania, należy wziąć pod uwagę, że Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji państwowej i w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej każdorazowo należy kontaktować się z właściwą terenowo Komendą Miejską lub Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.<br /> Jeżeli jednak osobisty kontakt w danej sprawie z KG PSP jest zdaniem osoby wnoszącej prośbę jedynym właściwym, propozycję takiego spotkania należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed jego datą.<br /> Ustalany jest faktyczny termin spotkania dogodny dla obu stron lub wskazuje się inną formę realizacji uprawnień w danej sprawie.</div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Data publikacji : 09.03.2016

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Data publikacji : 09.03.2016

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

-------------------------------------------

Osoby niedosłyszące mają możliwość komunikowana się z urzędem, jakim jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, korzystając z poczty elektronicznej – kancelaria@kgpsp.gov.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Informacja o obu tych formach komunikacji dostępna jest na naszej stronie internetowej www.straz.gov.pl, w zakładce „Kontakt”.
Kontakt z Komendą Główną PSP odbywać się może również za pomocą faksu (numery faksów do poszczególnych biur komendy są także dostępne na WWW).
Jednocześnie informuję, że witryna internetowa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl spełnia wymagania WCAG 2.0, a ponadto została wyróżniona Certyfikatem SERWIS BEZ BARIER, co oznacza, że otrzymała pozytywny wynik audytu dostępności cyfrowej.
Co do ewentualnego spotkania, należy wziąć pod uwagę, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji państwowej i w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej każdorazowo należy kontaktować się z właściwą terenowo Komendą Miejską lub Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
Jeżeli jednak osobisty kontakt w danej sprawie z KG PSP jest zdaniem osoby wnoszącej prośbę jedynym właściwym, propozycję takiego spotkania należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed jego datą.
Ustalany jest faktyczny termin spotkania dogodny dla obu stron lub wskazuje się inną formę realizacji uprawnień w danej sprawie.
2018-02-12 14:33:43  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 09.03.2016</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> <p> -------------------------------------------</p> Osoby niedosłyszące mają możliwość komunikowana się z urzędem, jakim jest Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej, korzystając z poczty elektronicznej &ndash; kancelaria@kgpsp.gov.pl lub poprzez formularz kontaktowy.<br /> Informacja o obu tych formach komunikacji dostępna jest na naszej stronie internetowej www.straz.gov.pl, w zakładce &bdquo;Kontakt&rdquo;.<br /> Kontakt z Komendą Gł&oacute;wną PSP odbywać się może r&oacute;wnież za pomocą faksu (numery faks&oacute;w do poszczeg&oacute;lnych biur komendy są także dostępne na WWW).<br /> Jednocześnie informuję, że witryna internetowa Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl spełnia wymagania WCAG 2.0, a ponadto została wyr&oacute;żniona Certyfikatem SERWIS BEZ BARIER, co oznacza, że otrzymała pozytywny wynik audytu dostępności cyfrowej.<br /> Co do ewentualnego spotkania, należy wziąć pod uwagę, że Komenda Gł&oacute;wna Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji państwowej i w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej każdorazowo należy kontaktować się z właściwą terenowo Komendą Miejską lub Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.<br /> Jeżeli jednak osobisty kontakt w danej sprawie z KG PSP jest zdaniem osoby wnoszącej prośbę jedynym właściwym, propozycję takiego spotkania należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed jego datą.<br /> Ustalany jest faktyczny termin spotkania dogodny dla obu stron lub wskazuje się inną formę realizacji uprawnień w danej sprawie.</div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 09.03.2016</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Data publikacji : 09.03.2016

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

-------------------------------------------

Osoby niedosłyszące mają możliwość komunikowana się z urzędem, jakim jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, korzystając z poczty elektronicznej – kancelaria@kgpsp.gov.pl lub poprzez formularz kontaktowy.
Informacja o obu tych formach komunikacji dostępna jest na naszej stronie internetowej www.straz.gov.pl, w zakładce „Kontakt”.
Kontakt z Komendą Główną PSP odbywać się może również za pomocą faksu (numery faksów do poszczególnych biur komendy są także dostępne na WWW).
Jednocześnie informuję, że witryna internetowa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl spełnia wymagania WCAG 2.0, a ponadto została wyróżniona Certyfikatem SERWIS BEZ BARIER, co oznacza, że otrzymała pozytywny wynik audytu dostępności cyfrowej.
Co do ewentualnego spotkania, należy wziąć pod uwagę, że Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej jest centralnym organem administracji państwowej i w sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej każdorazowo należy kontaktować się z właściwą terenowo Komendą Miejską lub Powiatową Państwowej Straży Pożarnej.
Jeżeli jednak osobisty kontakt w danej sprawie z KG PSP jest zdaniem osoby wnoszącej prośbę jedynym właściwym, propozycję takiego spotkania należy zgłosić na co najmniej 3 dni robocze przed jego datą.
Ustalany jest faktyczny termin spotkania dogodny dla obu stron lub wskazuje się inną formę realizacji uprawnień w danej sprawie.

Data publikacji : 09.03.2016

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

2019-06-04 09:31:55  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 09.03.2016</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 09.03.2016</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br style="box-sizing: border-box;" /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Data publikacji : 09.03.2016

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Data publikacji : 09.03.2016

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

2019-06-10 14:02:24  Leszek Piekarski

Zmieniono nazwę z 'Informacja dla osób korzystających z j. migowego' na 'Deklaracja dostępności'

Pole short zmieniło wartość z 'Informacja dla osób korzystających z j. migowego' na 'Deklaracja dostępności'

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 09.03.2016</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br style="box-sizing: border-box;" /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 10.06.2019</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br style="box-sizing: border-box;" /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2016-09-13 00:00:00' na '2019-06-10 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameInformacja dla osób korzystających z j. migowegoDeklaracja dostępności
shortInformacja dla osób korzystających z j. migowegoDeklaracja dostępności
full

Data publikacji : 09.03.2016

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

Data publikacji : 10.06.2019

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

publishfrom2016-09-13 00:00:002019-06-10 00:00:00
2019-06-10 14:06:01  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-10 14:17:18  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 10.06.2019</span></h2> </div> </div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Ustawa</b></h1> </div> <div> <h3> <span style="font-size: 12px;">Informacja dla os&oacute;b korzystających z j. migowego</span></h3> </div> <div id="txt"> <p> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></p> <p> Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br style="box-sizing: border-box;" /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Data publikacji : 10.06.2019

 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

10  2019-06-10 14:19:08  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data publikacji : 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data ostatniej publikacji : 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

11  2019-06-10 14:19:45  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data ostatniej publikacji : 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data ostatniej publikacji: 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

12  2019-06-11 08:14:09  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data ostatniej publikacji: 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data ostatniej publikacji: 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to stawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

13  2019-08-05 11:29:12  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data ostatniej publikacji: 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> </div> ' na '<div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <span style="font-size: 12px;">Data ostatniej publikacji: 10.06.2019</span></h2> <h2> <a href="http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20112091243" style="font-size: 12px;">Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się</a></h2> <h2> <a data-mce-="" href="http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848" style="font-size: 12px;" title="Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych">Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych</a></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.<br /> Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Gabinet Komendanta Gł&oacute;wnego PSP<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22)&nbsp;523 30 61</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kadr i Organizacji&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">39 41</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Szkolenia&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 34 33</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523&nbsp;30 58</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Rozpoznawania Zagrożeń&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;</strong><strong style="box-sizing: border-box;">523 34 30</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 55</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Kontroli, Skarg i Wniosk&oacute;w&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 40</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Wsp&oacute;łpracy Międzynarodowej&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 30 26</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Finans&oacute;w<strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;(22) 523 34 67</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Logistyki&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 34 36</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Informatyki i Łączności&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 31 12</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Biuro Prawne&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 02</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 39 50</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Redakcja miesięcznika &bdquo;Przegląd Pożarniczy&rdquo;&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;523 33 06</strong><br style="box-sizing: border-box;" /> Inspektor Ochrony Danych &ndash; bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 33 69</strong>, fax.&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)&nbsp;523 30 16</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08ea1" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:iod@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">iod@kgpsp.gov.pl</a></span></p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> Godziny pracy: 8.15-16.15<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Kancelaria og&oacute;lna (w sprawie korespondencji) &nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">(22)</strong>&nbsp;<strong style="box-sizing: border-box;">523 33 25</strong>, e-mail:&nbsp;<span id="sm5cf61d5b08f6c" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span><br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> ePUAP:&nbsp;/kgpsp/SkrytkaESP<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00<br style="box-sizing: border-box;" /> <br style="box-sizing: border-box;" /> Komendant Gł&oacute;wny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Gł&oacute;wnego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesant&oacute;w w sprawach skarg, wniosk&oacute;w, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).</p> <p style="box-sizing: border-box; padding: 10px 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;">Link do strony&nbsp;</span><a data-mce-="" href="https://www.rpo.gov.pl/" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px;" title="Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich">Rzecznika Praw Obywatelskich</a><br /> <br /> Deklaracja dostępności:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci</a><br /> Informacje&nbsp;dla os&oacute;b niesłyszących:&nbsp;<a href="https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych" style="background-color: transparent; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);" title="Informacje dla osób niesłyszących">https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych</a></p> <ul style="box-sizing: border-box; margin: 10px 40px 15px 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Arial, sans-serif; font-size: 16px;"> <li style="box-sizing: border-box; background-image: url(&quot;../themes/default/pics/sprite.png&quot;); background-repeat: no-repeat; background-position: 10px -179px; margin: 0px 0px 5px 10px; padding: 0px 0px 0px 25px; list-style: none;"> Uwagi o dostepności cyfrowej proszę&nbsp;kierować na adres e-mail:&nbsp;<span id="sm5d47f4359948e" style="box-sizing: border-box;"><a href="mailto:kancelaria@kgpsp.gov.pl" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(1, 111, 167); position: relative; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0);">kancelaria@kgpsp.gov.pl</a></span>&nbsp;(w temacie &bdquo;dostępność&rdquo;).</li> </ul> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

Pierwsza Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.
Druga Ustawa to ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych.

Gabinet Komendanta Głównego PSP (22) 523 30 61
Biuro Kadr i Organizacji (22) 523 39 41
Biuro Szkolenia (22) 523 34 33
Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (22) 523 30 58
Biuro Rozpoznawania Zagrożeń (22) 523 34 30
Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej (22) 523 33 55
Biuro Kontroli, Skarg i Wniosków (22) 523 34 40
Biuro Współpracy Międzynarodowej (22) 523 30 26
Biuro Finansów (22) 523 34 67
Biuro Logistyki (22) 523 34 36
Biuro Informatyki i Łączności (22) 523 31 12
Biuro Prawne (22) 523 39 02
Inspektorat Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych (22) 523 39 50
Redakcja miesięcznika „Przegląd Pożarniczy” (22) 523 33 06
Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38), tel. (22) 523 33 69, fax. (22) 523 30 16, e-mail: iod@kgpsp.gov.pl

Godziny pracy: 8.15-16.15

Kancelaria ogólna (w sprawie korespondencji)  (22) 523 33 25, e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl

ePUAP: /kgpsp/SkrytkaESP

Korespondencja przyjmowana jest do godz. 16.00

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej lub upoważniony Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań raz w tygodniu (poniedziałek w godz. 16.00 -18.00).

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Deklaracja dostępności: https://www.straz.gov.pl/kontakt/Deklaracja_dostepnosci
Informacje dla osób niesłyszących: https://www.straz.gov.pl/kontakt/tlumacz_dla_osob_nieslyszacych

  • Uwagi o dostepności cyfrowej proszę kierować na adres e-mail: kancelaria@kgpsp.gov.pl (w temacie „dostępność”).
14  2020-02-25 12:45:54  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
15  2020-02-25 12:51:33  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-09-13 08:47:50  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 63977 o nazwie 'Informacja dla osób korzystających z j. migowego'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste63977
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteInformacja dla osób korzystających z j. migowego
category_idpuste15654
language_idpuste1
shortpusteInformacja dla osób korzystających z j. migowego
fullpuste

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

 
Data publikacji : 09.03.2016
 

Ustawa

Informacja dla osób korzystających z j. migowego

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Ustawa określa zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach z organami administracji publicznej, jednostkami systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkami ochotniczymi działającymi w tych obszarach.

publishfrompuste2016-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-dla-osob-korzystajacych-z-j-migowego

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się