Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-09-13 09:00:37  Leszek Piekarski

Pole category_id zmieniło wartość z '15651' na '128'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id15651128
2016-09-13 09:01:15  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji <a href="http://www.mswia.gov.pl">www.mswia.gov.pl</a></p> <p> Rządowe Centrum Bezpieczeństwa <a href="http://www.rcb.gov.pl">www.rcb.gov.pl</a></p> <p> Komenda Gł&oacute;wna Pańswtowej Straży Pożarnej <a href="http://www.straz.gov.pl">www.straz.gov.pl</a></p> <p> Szef Obrony Cywilnej Kraju <a href="http://www.ock.gov.pl">www.ock.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji <a href="http://www.mswia.gov.pl">www.mswia.gov.pl</a></p> <p> Rządowe Centrum Bezpieczeństwa <a href="http://www.rcb.gov.pl">www.rcb.gov.pl</a></p> <p> Komenda Gł&oacute;wna Pańswtowej Straży Pożarnej <a href="http://www.straz.gov.pl">www.straz.gov.pl</a></p> <p> Szef Obrony Cywilnej Kraju <a href="http://www.ock.gov.pl">www.ock.gov.pl</a></p> <hr /> <div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> WWW i BIP KW i Szk&oacute;ł PSP</h2> </div> </div> <div class="right width3"> &nbsp;</div> <div class="data"> Data publikacji : 15.10.2014</div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Linki do WWW i BIP KW i Szk&oacute;ł PSP</b></h1> </div> <div> <h3> &nbsp;</h3> </div> <div id="txt"> <p> KW PSP Białystok</p> <p> <a href="http://www.straz.bialystok.pl/">http://www.straz.bialystok.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/">http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gdańsk</p> <p> <a href="http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/">http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk">http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gorz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.gorzow.pl/">http://www.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.straz.gorzow.pl/">http://www.bip.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Katowice</p> <p> <a href="http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/">http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html">http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Kielce</p> <p> <a href="http://www.straz.kielce.pl/">http://www.straz.kielce.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.straz.kielce.com.pl/">http://bip.straz.kielce.com.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.krakow.pl/">http://www.straz.krakow.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html">http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Lublin</p> <p> <a href="http://www.straz.lublin.pl/">http://www.straz.lublin.pl/</a></p> <p> <a href="https://kwpsp-lublin.netbip.pl/">https://kwpsp-lublin.netbip.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Ł&oacute;dź</p> <p> <a href="http://www.straz.lodz.pl/page/">http://www.straz.lodz.pl/page/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Olsztyn</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Opole</p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/">http://psp.opole.pl/</a></p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/bip/">http://psp.opole.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.psp.wlkp.pl/">http://www.psp.wlkp.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/">http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Rzesz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.podkarpacie.straz.pl/">http://www.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/">http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Szczecin</p> <p> <a href="http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2">http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2</a></p> <p> <a href="http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/">http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Toruń</p> <p> <a href="http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php">http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php</a></p> <p> <a href="http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/">http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Warszawa</p> <p> <a href="http://www.mazowsze.straz.pl/">http://www.mazowsze.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/">http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Wrocław</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.wroc.pl/">http://www.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.kwpsp.wroc.pl/">http://bip.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SGSP Warszawa</p> <p> <a href="https://www.sgsp.edu.pl/">https://www.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.sgsp.edu.pl/">http://bip.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SC PSP Częstochowa</p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/index.php/pl/">http://www.cspsp.pl/index.php/pl/</a></p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/bip/">http://www.cspsp.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.sapsp.pl/">http://www.sapsp.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html">http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.sapsp.edu.pl/">http://www.sapsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://sapsp.edu.pl/strona.php/105">http://sapsp.edu.pl/strona.php/105</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SP PSP Bydgoszcz</p> <p> <a href="http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/">http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/</a></p> <p> <a href="http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/">http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa www.rcb.gov.pl

Komenda Główna Pańswtowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl

Szef Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl

 

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa www.rcb.gov.pl

Komenda Główna Pańswtowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl

Szef Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl


WWW i BIP KW i Szkół PSP

 
Data publikacji : 15.10.2014
 

Linki do WWW i BIP KW i Szkół PSP

 

KW PSP Białystok

http://www.straz.bialystok.pl/

http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/

 

KW PSP Gdańsk

http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk

 

KW PSP Gorzów

http://www.straz.gorzow.pl/

http://www.bip.straz.gorzow.pl/

 

KW PSP Katowice

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/

http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html

 

KW PSP Kielce

http://www.straz.kielce.pl/

http://bip.straz.kielce.com.pl/

 

KW PSP Kraków

http://www.straz.krakow.pl/

http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html

 

KW PSP Lublin

http://www.straz.lublin.pl/

https://kwpsp-lublin.netbip.pl/

 

KW PSP Łódź

http://www.straz.lodz.pl/page/

 

KW PSP Olsztyn

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/

 

KW PSP Opole

http://psp.opole.pl/

http://psp.opole.pl/bip/

 

KW PSP Poznań

http://www.psp.wlkp.pl/

http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/

 

KW PSP Rzeszów

http://www.podkarpacie.straz.pl/

http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/

 

KW PSP Szczecin

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&action=view&id=2

http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/

 

KW PSP Toruń

http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php

http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/

 

KW PSP Warszawa

http://www.mazowsze.straz.pl/

http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/

 

KW PSP Wrocław

http://www.kwpsp.wroc.pl/

http://bip.kwpsp.wroc.pl/

 

SGSP Warszawa

https://www.sgsp.edu.pl/

http://bip.sgsp.edu.pl/

 

SC PSP Częstochowa

http://www.cspsp.pl/index.php/pl/

http://www.cspsp.pl/bip/

 

SA PSP Kraków

http://www.sapsp.pl/

http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html

 

SA PSP Poznań

http://www.sapsp.edu.pl/

http://sapsp.edu.pl/strona.php/105

 

SP PSP Bydgoszcz

http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/

http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/

2016-09-13 09:01:53  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji <a href="http://www.mswia.gov.pl">www.mswia.gov.pl</a></p> <p> Rządowe Centrum Bezpieczeństwa <a href="http://www.rcb.gov.pl">www.rcb.gov.pl</a></p> <p> Komenda Gł&oacute;wna Pańswtowej Straży Pożarnej <a href="http://www.straz.gov.pl">www.straz.gov.pl</a></p> <p> Szef Obrony Cywilnej Kraju <a href="http://www.ock.gov.pl">www.ock.gov.pl</a></p> <hr /> <div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> WWW i BIP KW i Szk&oacute;ł PSP</h2> </div> </div> <div class="right width3"> &nbsp;</div> <div class="data"> Data publikacji : 15.10.2014</div> <div class="clear"> &nbsp;</div> <div class="margin_y10"> <h1> <b>Linki do WWW i BIP KW i Szk&oacute;ł PSP</b></h1> </div> <div> <h3> &nbsp;</h3> </div> <div id="txt"> <p> KW PSP Białystok</p> <p> <a href="http://www.straz.bialystok.pl/">http://www.straz.bialystok.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/">http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gdańsk</p> <p> <a href="http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/">http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk">http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gorz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.gorzow.pl/">http://www.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.straz.gorzow.pl/">http://www.bip.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Katowice</p> <p> <a href="http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/">http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html">http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Kielce</p> <p> <a href="http://www.straz.kielce.pl/">http://www.straz.kielce.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.straz.kielce.com.pl/">http://bip.straz.kielce.com.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.krakow.pl/">http://www.straz.krakow.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html">http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Lublin</p> <p> <a href="http://www.straz.lublin.pl/">http://www.straz.lublin.pl/</a></p> <p> <a href="https://kwpsp-lublin.netbip.pl/">https://kwpsp-lublin.netbip.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Ł&oacute;dź</p> <p> <a href="http://www.straz.lodz.pl/page/">http://www.straz.lodz.pl/page/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Olsztyn</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Opole</p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/">http://psp.opole.pl/</a></p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/bip/">http://psp.opole.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.psp.wlkp.pl/">http://www.psp.wlkp.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/">http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Rzesz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.podkarpacie.straz.pl/">http://www.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/">http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Szczecin</p> <p> <a href="http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2">http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2</a></p> <p> <a href="http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/">http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Toruń</p> <p> <a href="http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php">http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php</a></p> <p> <a href="http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/">http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Warszawa</p> <p> <a href="http://www.mazowsze.straz.pl/">http://www.mazowsze.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/">http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Wrocław</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.wroc.pl/">http://www.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.kwpsp.wroc.pl/">http://bip.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SGSP Warszawa</p> <p> <a href="https://www.sgsp.edu.pl/">https://www.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.sgsp.edu.pl/">http://bip.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SC PSP Częstochowa</p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/index.php/pl/">http://www.cspsp.pl/index.php/pl/</a></p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/bip/">http://www.cspsp.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.sapsp.pl/">http://www.sapsp.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html">http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.sapsp.edu.pl/">http://www.sapsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://sapsp.edu.pl/strona.php/105">http://sapsp.edu.pl/strona.php/105</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SP PSP Bydgoszcz</p> <p> <a href="http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/">http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/</a></p> <p> <a href="http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/">http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/</a></p> </div> ' na '<p> Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji <a href="http://www.mswia.gov.pl">www.mswia.gov.pl</a></p> <p> Rządowe Centrum Bezpieczeństwa <a href="http://www.rcb.gov.pl">www.rcb.gov.pl</a></p> <p> Komenda Gł&oacute;wna Pańswtowej Straży Pożarnej <a href="http://www.straz.gov.pl">www.straz.gov.pl</a></p> <p> Szef Obrony Cywilnej Kraju <a href="http://www.ock.gov.pl">www.ock.gov.pl</a></p> <hr /> <div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <b style="font-size: 12px;">Linki do WWW i BIP KW i Szk&oacute;ł PSP</b></h2> </div> </div> <div> <h3> &nbsp;</h3> </div> <div id="txt"> <p> KW PSP Białystok</p> <p> <a href="http://www.straz.bialystok.pl/">http://www.straz.bialystok.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/">http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gdańsk</p> <p> <a href="http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/">http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk">http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gorz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.gorzow.pl/">http://www.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.straz.gorzow.pl/">http://www.bip.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Katowice</p> <p> <a href="http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/">http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html">http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Kielce</p> <p> <a href="http://www.straz.kielce.pl/">http://www.straz.kielce.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.straz.kielce.com.pl/">http://bip.straz.kielce.com.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.krakow.pl/">http://www.straz.krakow.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html">http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Lublin</p> <p> <a href="http://www.straz.lublin.pl/">http://www.straz.lublin.pl/</a></p> <p> <a href="https://kwpsp-lublin.netbip.pl/">https://kwpsp-lublin.netbip.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Ł&oacute;dź</p> <p> <a href="http://www.straz.lodz.pl/page/">http://www.straz.lodz.pl/page/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Olsztyn</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Opole</p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/">http://psp.opole.pl/</a></p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/bip/">http://psp.opole.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.psp.wlkp.pl/">http://www.psp.wlkp.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/">http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Rzesz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.podkarpacie.straz.pl/">http://www.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/">http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Szczecin</p> <p> <a href="http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2">http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2</a></p> <p> <a href="http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/">http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Toruń</p> <p> <a href="http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php">http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php</a></p> <p> <a href="http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/">http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Warszawa</p> <p> <a href="http://www.mazowsze.straz.pl/">http://www.mazowsze.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/">http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Wrocław</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.wroc.pl/">http://www.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.kwpsp.wroc.pl/">http://bip.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SGSP Warszawa</p> <p> <a href="https://www.sgsp.edu.pl/">https://www.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.sgsp.edu.pl/">http://bip.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SC PSP Częstochowa</p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/index.php/pl/">http://www.cspsp.pl/index.php/pl/</a></p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/bip/">http://www.cspsp.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.sapsp.pl/">http://www.sapsp.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html">http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.sapsp.edu.pl/">http://www.sapsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://sapsp.edu.pl/strona.php/105">http://sapsp.edu.pl/strona.php/105</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SP PSP Bydgoszcz</p> <p> <a href="http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/">http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/</a></p> <p> <a href="http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/">http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa www.rcb.gov.pl

Komenda Główna Pańswtowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl

Szef Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl


WWW i BIP KW i Szkół PSP

 
Data publikacji : 15.10.2014
 

Linki do WWW i BIP KW i Szkół PSP

 

KW PSP Białystok

http://www.straz.bialystok.pl/

http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/

 

KW PSP Gdańsk

http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk

 

KW PSP Gorzów

http://www.straz.gorzow.pl/

http://www.bip.straz.gorzow.pl/

 

KW PSP Katowice

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/

http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html

 

KW PSP Kielce

http://www.straz.kielce.pl/

http://bip.straz.kielce.com.pl/

 

KW PSP Kraków

http://www.straz.krakow.pl/

http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html

 

KW PSP Lublin

http://www.straz.lublin.pl/

https://kwpsp-lublin.netbip.pl/

 

KW PSP Łódź

http://www.straz.lodz.pl/page/

 

KW PSP Olsztyn

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/

 

KW PSP Opole

http://psp.opole.pl/

http://psp.opole.pl/bip/

 

KW PSP Poznań

http://www.psp.wlkp.pl/

http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/

 

KW PSP Rzeszów

http://www.podkarpacie.straz.pl/

http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/

 

KW PSP Szczecin

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&action=view&id=2

http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/

 

KW PSP Toruń

http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php

http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/

 

KW PSP Warszawa

http://www.mazowsze.straz.pl/

http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/

 

KW PSP Wrocław

http://www.kwpsp.wroc.pl/

http://bip.kwpsp.wroc.pl/

 

SGSP Warszawa

https://www.sgsp.edu.pl/

http://bip.sgsp.edu.pl/

 

SC PSP Częstochowa

http://www.cspsp.pl/index.php/pl/

http://www.cspsp.pl/bip/

 

SA PSP Kraków

http://www.sapsp.pl/

http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html

 

SA PSP Poznań

http://www.sapsp.edu.pl/

http://sapsp.edu.pl/strona.php/105

 

SP PSP Bydgoszcz

http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/

http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa www.rcb.gov.pl

Komenda Główna Pańswtowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl

Szef Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl


Linki do WWW i BIP KW i Szkół PSP

 

KW PSP Białystok

http://www.straz.bialystok.pl/

http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/

 

KW PSP Gdańsk

http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk

 

KW PSP Gorzów

http://www.straz.gorzow.pl/

http://www.bip.straz.gorzow.pl/

 

KW PSP Katowice

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/

http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html

 

KW PSP Kielce

http://www.straz.kielce.pl/

http://bip.straz.kielce.com.pl/

 

KW PSP Kraków

http://www.straz.krakow.pl/

http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html

 

KW PSP Lublin

http://www.straz.lublin.pl/

https://kwpsp-lublin.netbip.pl/

 

KW PSP Łódź

http://www.straz.lodz.pl/page/

 

KW PSP Olsztyn

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/

 

KW PSP Opole

http://psp.opole.pl/

http://psp.opole.pl/bip/

 

KW PSP Poznań

http://www.psp.wlkp.pl/

http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/

 

KW PSP Rzeszów

http://www.podkarpacie.straz.pl/

http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/

 

KW PSP Szczecin

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&action=view&id=2

http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/

 

KW PSP Toruń

http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php

http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/

 

KW PSP Warszawa

http://www.mazowsze.straz.pl/

http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/

 

KW PSP Wrocław

http://www.kwpsp.wroc.pl/

http://bip.kwpsp.wroc.pl/

 

SGSP Warszawa

https://www.sgsp.edu.pl/

http://bip.sgsp.edu.pl/

 

SC PSP Częstochowa

http://www.cspsp.pl/index.php/pl/

http://www.cspsp.pl/bip/

 

SA PSP Kraków

http://www.sapsp.pl/

http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html

 

SA PSP Poznań

http://www.sapsp.edu.pl/

http://sapsp.edu.pl/strona.php/105

 

SP PSP Bydgoszcz

http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/

http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/

2016-09-13 09:02:30  Leszek Piekarski

Pole full zmieniło wartość z '<p> Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji <a href="http://www.mswia.gov.pl">www.mswia.gov.pl</a></p> <p> Rządowe Centrum Bezpieczeństwa <a href="http://www.rcb.gov.pl">www.rcb.gov.pl</a></p> <p> Komenda Gł&oacute;wna Pańswtowej Straży Pożarnej <a href="http://www.straz.gov.pl">www.straz.gov.pl</a></p> <p> Szef Obrony Cywilnej Kraju <a href="http://www.ock.gov.pl">www.ock.gov.pl</a></p> <hr /> <div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <b style="font-size: 12px;">Linki do WWW i BIP KW i Szk&oacute;ł PSP</b></h2> </div> </div> <div> <h3> &nbsp;</h3> </div> <div id="txt"> <p> KW PSP Białystok</p> <p> <a href="http://www.straz.bialystok.pl/">http://www.straz.bialystok.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/">http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gdańsk</p> <p> <a href="http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/">http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk">http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gorz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.gorzow.pl/">http://www.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.straz.gorzow.pl/">http://www.bip.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Katowice</p> <p> <a href="http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/">http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html">http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Kielce</p> <p> <a href="http://www.straz.kielce.pl/">http://www.straz.kielce.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.straz.kielce.com.pl/">http://bip.straz.kielce.com.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.krakow.pl/">http://www.straz.krakow.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html">http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Lublin</p> <p> <a href="http://www.straz.lublin.pl/">http://www.straz.lublin.pl/</a></p> <p> <a href="https://kwpsp-lublin.netbip.pl/">https://kwpsp-lublin.netbip.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Ł&oacute;dź</p> <p> <a href="http://www.straz.lodz.pl/page/">http://www.straz.lodz.pl/page/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Olsztyn</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Opole</p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/">http://psp.opole.pl/</a></p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/bip/">http://psp.opole.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.psp.wlkp.pl/">http://www.psp.wlkp.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/">http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Rzesz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.podkarpacie.straz.pl/">http://www.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/">http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Szczecin</p> <p> <a href="http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2">http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2</a></p> <p> <a href="http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/">http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Toruń</p> <p> <a href="http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php">http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php</a></p> <p> <a href="http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/">http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Warszawa</p> <p> <a href="http://www.mazowsze.straz.pl/">http://www.mazowsze.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/">http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Wrocław</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.wroc.pl/">http://www.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.kwpsp.wroc.pl/">http://bip.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SGSP Warszawa</p> <p> <a href="https://www.sgsp.edu.pl/">https://www.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.sgsp.edu.pl/">http://bip.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SC PSP Częstochowa</p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/index.php/pl/">http://www.cspsp.pl/index.php/pl/</a></p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/bip/">http://www.cspsp.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.sapsp.pl/">http://www.sapsp.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html">http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.sapsp.edu.pl/">http://www.sapsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://sapsp.edu.pl/strona.php/105">http://sapsp.edu.pl/strona.php/105</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SP PSP Bydgoszcz</p> <p> <a href="http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/">http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/</a></p> <p> <a href="http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/">http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/</a></p> </div> ' na '<p> Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji <a href="http://www.mswia.gov.pl">www.mswia.gov.pl</a></p> <p> Rządowe Centrum Bezpieczeństwa <a href="http://www.rcb.gov.pl">www.rcb.gov.pl</a></p> <p> Komenda Gł&oacute;wna Pańswtowej Straży Pożarnej <a href="http://www.straz.gov.pl">www.straz.gov.pl</a></p> <p> Szef Obrony Cywilnej Kraju <a href="http://www.ock.gov.pl">www.ock.gov.pl</a></p> <hr /> <div class="linia_poziom1"> <div class="margin_y10 align_left"> <h2> <b style="font-size: 12px;">Linki do WWW i BIP KW i Szk&oacute;ł PSP</b></h2> </div> </div> <div id="txt"> <p> KW PSP Białystok</p> <p> <a href="http://www.straz.bialystok.pl/">http://www.straz.bialystok.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/">http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gdańsk</p> <p> <a href="http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/">http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk">http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Gorz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.gorzow.pl/">http://www.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.straz.gorzow.pl/">http://www.bip.straz.gorzow.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Katowice</p> <p> <a href="http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/">http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html">http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Kielce</p> <p> <a href="http://www.straz.kielce.pl/">http://www.straz.kielce.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.straz.kielce.com.pl/">http://bip.straz.kielce.com.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.straz.krakow.pl/">http://www.straz.krakow.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html">http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Lublin</p> <p> <a href="http://www.straz.lublin.pl/">http://www.straz.lublin.pl/</a></p> <p> <a href="https://kwpsp-lublin.netbip.pl/">https://kwpsp-lublin.netbip.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Ł&oacute;dź</p> <p> <a href="http://www.straz.lodz.pl/page/">http://www.straz.lodz.pl/page/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Olsztyn</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/">http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Opole</p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/">http://psp.opole.pl/</a></p> <p> <a href="http://psp.opole.pl/bip/">http://psp.opole.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.psp.wlkp.pl/">http://www.psp.wlkp.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/">http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Rzesz&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.podkarpacie.straz.pl/">http://www.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/">http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Szczecin</p> <p> <a href="http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2">http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&amp;action=view&amp;id=2</a></p> <p> <a href="http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/">http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Toruń</p> <p> <a href="http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php">http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php</a></p> <p> <a href="http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/">http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Warszawa</p> <p> <a href="http://www.mazowsze.straz.pl/">http://www.mazowsze.straz.pl/</a></p> <p> <a href="http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/">http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> KW PSP Wrocław</p> <p> <a href="http://www.kwpsp.wroc.pl/">http://www.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.kwpsp.wroc.pl/">http://bip.kwpsp.wroc.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SGSP Warszawa</p> <p> <a href="https://www.sgsp.edu.pl/">https://www.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.sgsp.edu.pl/">http://bip.sgsp.edu.pl/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SC PSP Częstochowa</p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/index.php/pl/">http://www.cspsp.pl/index.php/pl/</a></p> <p> <a href="http://www.cspsp.pl/bip/">http://www.cspsp.pl/bip/</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Krak&oacute;w</p> <p> <a href="http://www.sapsp.pl/">http://www.sapsp.pl/</a></p> <p> <a href="http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html">http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SA PSP Poznań</p> <p> <a href="http://www.sapsp.edu.pl/">http://www.sapsp.edu.pl/</a></p> <p> <a href="http://sapsp.edu.pl/strona.php/105">http://sapsp.edu.pl/strona.php/105</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> SP PSP Bydgoszcz</p> <p> <a href="http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/">http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/</a></p> <p> <a href="http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/">http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/</a></p> </div> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa www.rcb.gov.pl

Komenda Główna Pańswtowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl

Szef Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl


Linki do WWW i BIP KW i Szkół PSP

 

KW PSP Białystok

http://www.straz.bialystok.pl/

http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/

 

KW PSP Gdańsk

http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk

 

KW PSP Gorzów

http://www.straz.gorzow.pl/

http://www.bip.straz.gorzow.pl/

 

KW PSP Katowice

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/

http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html

 

KW PSP Kielce

http://www.straz.kielce.pl/

http://bip.straz.kielce.com.pl/

 

KW PSP Kraków

http://www.straz.krakow.pl/

http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html

 

KW PSP Lublin

http://www.straz.lublin.pl/

https://kwpsp-lublin.netbip.pl/

 

KW PSP Łódź

http://www.straz.lodz.pl/page/

 

KW PSP Olsztyn

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/

 

KW PSP Opole

http://psp.opole.pl/

http://psp.opole.pl/bip/

 

KW PSP Poznań

http://www.psp.wlkp.pl/

http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/

 

KW PSP Rzeszów

http://www.podkarpacie.straz.pl/

http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/

 

KW PSP Szczecin

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&action=view&id=2

http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/

 

KW PSP Toruń

http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php

http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/

 

KW PSP Warszawa

http://www.mazowsze.straz.pl/

http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/

 

KW PSP Wrocław

http://www.kwpsp.wroc.pl/

http://bip.kwpsp.wroc.pl/

 

SGSP Warszawa

https://www.sgsp.edu.pl/

http://bip.sgsp.edu.pl/

 

SC PSP Częstochowa

http://www.cspsp.pl/index.php/pl/

http://www.cspsp.pl/bip/

 

SA PSP Kraków

http://www.sapsp.pl/

http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html

 

SA PSP Poznań

http://www.sapsp.edu.pl/

http://sapsp.edu.pl/strona.php/105

 

SP PSP Bydgoszcz

http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/

http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa www.rcb.gov.pl

Komenda Główna Pańswtowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl

Szef Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl


Linki do WWW i BIP KW i Szkół PSP

KW PSP Białystok

http://www.straz.bialystok.pl/

http://kwpspbk.ssdip.bip.gov.pl/

 

KW PSP Gdańsk

http://www.gdansk.kwpsp.gov.pl/

http://www.pomorskie.eu/pl/bip/panstwowa_straz_pozarna/kwpsp_gdansk

 

KW PSP Gorzów

http://www.straz.gorzow.pl/

http://www.bip.straz.gorzow.pl/

 

KW PSP Katowice

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/

http://bip.katowice.kwpsp.gov.pl/main/index.html

 

KW PSP Kielce

http://www.straz.kielce.pl/

http://bip.straz.kielce.com.pl/

 

KW PSP Kraków

http://www.straz.krakow.pl/

http://bip.malopolska.pl/kwpspkrakow/Article/id,241016.html

 

KW PSP Lublin

http://www.straz.lublin.pl/

https://kwpsp-lublin.netbip.pl/

 

KW PSP Łódź

http://www.straz.lodz.pl/page/

 

KW PSP Olsztyn

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/

http://www.kwpsp.olsztyn.pl/bip/KW/

 

KW PSP Opole

http://psp.opole.pl/

http://psp.opole.pl/bip/

 

KW PSP Poznań

http://www.psp.wlkp.pl/

http://kwpsp.poznan.ibip.pl/public/

 

KW PSP Rzeszów

http://www.podkarpacie.straz.pl/

http://www.bip.podkarpacie.straz.pl/

 

KW PSP Szczecin

http://www.szczecin.kwpsp.gov.pl/?type=homesite&action=view&id=2

http://www.kwpspszczecin.bip-e.pl/

 

KW PSP Toruń

http://www.kujawy.psp.gov.pl/news.php

http://kwpsptorun.binp.info/kwpsptorun/

 

KW PSP Warszawa

http://www.mazowsze.straz.pl/

http://kwpsp.warszawa.bip.mswia.gov.pl/

 

KW PSP Wrocław

http://www.kwpsp.wroc.pl/

http://bip.kwpsp.wroc.pl/

 

SGSP Warszawa

https://www.sgsp.edu.pl/

http://bip.sgsp.edu.pl/

 

SC PSP Częstochowa

http://www.cspsp.pl/index.php/pl/

http://www.cspsp.pl/bip/

 

SA PSP Kraków

http://www.sapsp.pl/

http://bip.malopolska.pl/sapspkrakow/Article/id,106499.html

 

SA PSP Poznań

http://www.sapsp.edu.pl/

http://sapsp.edu.pl/strona.php/105

 

SP PSP Bydgoszcz

http://www.sppsp.bydgoszcz.pl/

http://spbydgoszcz.kppsp.pl/spbydgoszcz/

2020-02-25 12:52:06  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-26 07:45:56  Leszek Piekarski

Pole _active zmieniło wartość z 'true' na 'false'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
_active1puste
2020-02-26 07:46:30  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-26 07:47:28  Leszek Piekarski
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2016-09-13 09:00:07  Leszek Piekarski

Utworzono artykuł 63981 o nazwie 'Linki'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste63981
user_idpuste1635604
resource_idpuste1216
namepusteLinki
category_idpuste15651
language_idpuste1
shortpusteLinki
fullpuste

Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji www.mswia.gov.pl

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa www.rcb.gov.pl

Komenda Główna Pańswtowej Straży Pożarnej www.straz.gov.pl

Szef Obrony Cywilnej Kraju www.ock.gov.pl

 

publishfrompuste2016-09-13 00:00:00
_activepuste1
slugpustelinki

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się